"ბიძინა ივანიშვილისთვის ტელეკომპანია "მთავარი" გახდება აზოვსტალი" - ნანუკა ჟორჟოლიანი ნიკა გვარამიას დაკავებას ეხმაურება | Allnews.Ge

"ბიძინა ივანიშვილისთვის ტელეკომპანია "მთავარი" გახდება აზოვსტალი" - ნანუკა ჟორჟოლიანი ნიკა გვარამიას დაკავებას ეხმაურება

"მთა­ვა­რი არ­ხის“ დამ­ფუძ­ნებ­ლი ნიკა გვა­რა­მია სა­სა­მარ­თლომ ნა­წი­ლობ­რივ დამ­ნა­შა­ვედ ცნო, მის მი­მართ წარ­დგე­ნი­ლი მუხ­ლე­ბის ნა­წი­ლი 220-ე მუხ­ლით გა­და­უკ­ვა­ლი­ფი­ცი­რა და მას სას­ჯე­ლის სა­ხით 3 წელი და 6 თვე გა­ნე­სა­ზღვრა. ამ სა­კითხს ეხ­მა­უ­რე­ბა "მთა­ვა­რის" ტე­ლე­წამ­ყავ­ნი ნა­ნუ­კა ჟორ­ჟო­ლი­ა­ნი, რო­მე­ლიც "ფე­ის­ბუ­ქის" პი­რად გვერ­დზე წერს:

"ბი­ძი­ნა ივა­ნიშ­ვი­ლის­თვის ტე­ლე­კომ­პა­ნია "მთა­ვა­რი" გახ­დე­ბა აზოვსტა­ლი. ამის პი­რო­ბას გაძ­ლევთ ყვე­ლა, ვინც ამ გუნ­დის წევ­რი ვართ! და თვი­თონ ზუს­ტად ისე და­ამ­თავ­რებს, რო­გორც პუ­ტი­ნის რუ­სე­თი ამ­თავ­რებს ახლა".

myquiz