"საქართველოს ხელისუფლება გასაკვირად ადეკვატურად იქცევა....სააკაშვილი თავად დააკავეს, სანქციებს მხარი არ დაუჭირეს" - მარგარიტა სიმონიანი | Allnews.Ge

"საქართველოს ხელისუფლება გასაკვირად ადეკვატურად იქცევა....სააკაშვილი თავად დააკავეს, სანქციებს მხარი არ დაუჭირეს" - მარგარიტა სიმონიანი

კრემ­ლის პრო­პა­გან­დის­ტი, მარ­გა­რი­ტა სი­მო­ნი­ა­ნი, სა­ქარ­თვე­ლოს ხე­ლი­სუფ­ლე­ბას ბო­ლოდ­რო­ინ­დელ ნა­ბი­ჯებს უწო­ნებს. ის "ტე­ლეგ­რა­მის" ოფი­ცი­ა­ლურ არხზე წერს, რომ "სა­ქარ­თვე­ლოს ხე­ლი­სუფ­ლე­ბა გა­საკ­ვი­რად ადეკ­ვა­ტუ­რად იქ­ცე­ვა."

"სა­ქარ­თვე­ლოს ამ­ჟა­მინ­დე­ლი ხე­ლი­სუფ­ლე­ბა ამ სი­ტუ­ა­ცი­ა­ში გა­საკ­ვი­რად ადეკ­ვა­ტუ­რად იქ­ცე­ვა.

სა­ა­კაშ­ვი­ლი, რო­მელ­მაც ჩვენს მშვი­დო­ბის­მყო­ფე­ლებს ეს­რო­ლა, თა­ვად და­ა­კა­ვეს, სან­ქცი­ებს მხა­რი არ და­უ­ჭი­რეს, რი­ტო­რი­კა უფრო მშვი­დია, ვიდ­რე ОДКБ-ს ზო­გი­ერ­თი წევ­რი ქვეყ­ნის.

ხომ არ გაგ­ვე­უქ­მე­ბი­ნა მათ­თან სა­ჰა­ე­რო კავ­ში­რებ­ზე აკ­რძალ­ვა? ისი­ნი ამას მო­უთ­მენ­ლად ელი­ან", - წერს სი­მო­ნი­ა­ნი.

myquiz