რომელ სტუდენტებს დაუფინანსებს მერია სწავლის გადასახადს - განცხადებების მიღება უკვე დაიწყო | Allnews.Ge

რომელ სტუდენტებს დაუფინანსებს მერია სწავლის გადასახადს - განცხადებების მიღება უკვე დაიწყო

ქალაქ თბილისის მერია სოციალურად დაუცველ სტუდენტებს სწავლის გადასახადს დაუფინანსებს. განცხადებების მიღება უკვე დაიწყო.

"ეს ქალაქ თბილისის მერიის ერთ-ერთი პროგრამაა. კულტურის საქალაქო სამსახურის სახელზე იწერება განცხადება. სტუდენტებს შესაძლებლობა აქვთ შესაბამისი განცხადება მოიტანონ მერიაში ან კიდევ გამოაგზავნონ ელექტრონულად. ეს არის სემესტრული დაფინანსება, წელიწადში ორჯერ. საბუთების მიღება უკვე დაიწყო. ბაზები ეტაპობრივად გადმოგვეცემა, ამის საფუძველზე გავცემთ ინფორმაციას. ვინც პირველი 4-5 დღის განმავლობაში შემოიტანს განცხადებას, პირველ-მეორე ბაზაში ის სტუდენტები მოხვდებიან და ამას, რა თქმა უნდა, მნიშვნელობა აქვს." - გვითხრეს ქალაქ თბილისის მერიაში.

ვინ მიიღებს დაფინასებას?

საქართველოს მოქალაქე, ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებული სოციალურად დაუცველი სტუდენტები, რომელთა სარეიტინგო ქულა "სოციალურად დაუცველი ოჯახების მონაცემთა ერთიან ბაზაში" ტოლია ან ნაკლებია 150 000-ზე და "სოციალურად დაუცველი ოჯახების მონაცემთა ერთიანი ბაზიდან" ამონაწერში ოჯახის საცხოვრებელი ადგილის მისამართად მითითებულია ქალაქი თბილისი.

რა კრიტერიუმებს უნდა აკმაყოფილებდეს სტუდენტი?

ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებული სტუდენტი, რომელიც კანონმდებლობით დადგენილი წესით ჩაირიცხა ქართულ ენაში მომზადების საგანმანათლებლო პროგრამაზე, ბაკალავრიატის ან მაგისტრატურის პროგრამაზე, მასწავლებლის მომზადების ინტეგრირებულ საბაკალავრო-სამაგისტრო პროგრამაზე, ვეტერინარიის ინტეგრირებულ სამაგისტრო პროგრამაზე, დიპლომირებული მედიკოსის/სტომატოლოგის საგანმანათლებლო პროგრამაზე ან დოქტორანტურის საგანმანათლებლო პროგრამაზე, რომელიც არის აქტიური სტატუსის მქონე სტუდენტი და რეგისტრირებულია საჯარო სამართლის იურიდიული პირის-სოციალური მომსახურების სააგენტოში.

რამდენით ლარით ფინანსდება?

დაფინანსების მოცულობა ერთ სტუდენტზე სემესტრში შეადგენს არაუმეტეს 1125 ლარს, წლიურად კი 2250 ლარს.

როგორ და რამდენით ფინანსდება?

myquiz