"პანდემიის ეს ტალღა მიდის "სწორი მიმართულებით“, შემთხვევები იზრდება, ხოლო ჰოსპიტალიზაცია არ მიჰყვება" - ბიძინა კულუმბეგოვი | Allnews.Ge

"პანდემიის ეს ტალღა მიდის "სწორი მიმართულებით“, შემთხვევები იზრდება, ხოლო ჰოსპიტალიზაცია არ მიჰყვება" - ბიძინა კულუმბეგოვი

სა­ქარ­თვე­ლო­ში ეპიდსი­ტუ­ა­ცია ყო­ველ­დღი­უ­რად მძიმ­დე­ბა. მარ­თა­ლია, გარ­დაც­ვლილ­თა რა­ო­დე­ნო­ბა შემ­ცი­რე­ბუ­ლია, მაგ­რამ ქვე­ყა­ნა­ში "ომიკ­რო­ნის“ გავ­რცე­ლე­ბის გამო, ინ­ფი­ცი­რე­ბულ­თა რი­ცხვი დღე­ში ათი ათასს უახ­ლოვ­დე­ბა. ალერ­გო­ლო­გი ბი­ძი­ნა კუ­ლუმ­ბე­გო­ვი სო­ცი­ა­ლურ ქსელ­ში წერს, რომ შემ­დე­გი ორი კვი­რა ქვეყ­ნის­თვის გა­დამ­წყვე­ტი იქ­ნე­ბა...

"პან­დე­მი­ის ეს ტალ­ღა მი­დის "სწო­რი მი­მარ­თუ­ლე­ბით“, შემ­თხვე­ვე­ბი იზ­რდე­ბა, ხოლო ჰოს­პი­ტა­ლი­ზა­ცია არ მიჰ­ყვე­ბა.

შემ­დე­გი ორი კვი­რა იქ­ნე­ბა გა­დამ­წყვე­ტი, ყვე­ლას ვთხოვთ ნიღ­ბის ტა­რე­ბას და ბუს­ტერ დო­ზის და­მა­ტე­ბას.

დღეს ჩა­ტა­რე­ბუ­ლი ტეს­ტე­ბის 22% იყო და­დე­ბი­თი, ეს მი­უ­თი­თებს რომ შიდა სა­ზო­გა­დო­ებ­რი­ვი გა­და­ცე­მის სე­რი­ო­ზულ ეტაპ­ზე ვართ. ხვალ >10 ათას­ზე შემ­თხვე­ვა იქ­ნე­ბა რა­მაც არ უნდა შეგ­ვა­ში­ნოს!" - წერს "ფე­ის­ბუ­ქის" პი­რად გვერ­დზე ბი­ძი­ნა კუ­ლუმ­ბე­გო­ვი.