რომელ სამარშრუტო ხაზზე, რა ნომერი მიკროავტობუსი იმოძრავებს 1-ელი თებერვლიდან? | Allnews.Ge

რომელ სამარშრუტო ხაზზე, რა ნომერი მიკროავტობუსი იმოძრავებს 1-ელი თებერვლიდან?

1-ელი თე­ბერ­ვლი­დან თბი­ლის­ში 1000 ერ­თე­უ­ლი ახა­ლი მიკ­რო­ავ­ტო­ბუ­სი იმოძ­რა­ვებს.

რო­გორც "ინ­ტერპრეს­ნი­უ­სის“ თბი­ლი­სის მე­რი­ა­ში გა­ნუ­ცხა­დეს, დღე­ი­დან 1-ელ თე­ბერ­ვლამ­დე, დე­და­ქა­ლაქ­ში ეტა­პობ­რი­ვად, მიკ­რო­ავ­ტო­ბუ­სე­ბის 76 მარ­შრუ­ტი ამოქ­მედ­დე­ბა. 76 სა­მარ­შრუ­ტო ხა­ზი­დან 53 მოძ­ვე­ლე­ბუ­ლი, ყვი­თე­ლი მიკ­რო­ავ­ტო­ბუ­სე­ბის არ­სე­ბულ მარ­შრუ­ტებს ჩა­ა­ნაც­ვლებს, ხოლო 23 ახა­ლი მარ­შრუ­ტი დე­და­ქა­ლა­ქის სატ­რან­სპორ­ტო სის­ტე­მას და­ე­მა­ტე­ბა. მა­თი­ვე გან­მარ­ტე­ბით, დე­და­ქა­ლაქ­ში მიკ­რო­ავ­ტო­ბუ­სე­ბის ჩა­ნაც­ვლე­ბის რე­ფორ­მა გაგ­რძელ­დე­ბა.

რაც შე­ე­ხე­ბა მიკ­რო­ავ­ტო­ბუ­სე­ბის ხა­ზებს, მე­რი­ის ინ­ფორ­მა­ცი­ით, ჩა­ნაც­ვლდე­ბა შემ­დე­გი მიკ­რო­ავ­ტო­ბუ­სე­ბი: მიკ­რო­ავ­ტო­ბუსს N2 ჩა­ა­ნაც­ვლებს - N472; N5 ჩა­ა­ნაც­ვლებს – N535; N6 ჩა­ა­ნაც­ვლებს - N536; N11 ჩა­ა­ნაც­ვლებს - N431; N16 ჩა­ა­ნაც­ვლებს - N416; N28 ჩა­ა­ნაც­ვლებს - N428; N33 ჩა­ა­ნაც­ვლებს - N533; N34 ჩა­ა­ნაც­ვლებს - N534; N41 ჩა­ა­ნაც­ვლებს - N541; N42 ჩა­ა­ნაც­ვლებს - N442; N43 ჩა­ა­ნაც­ვლებს - N543; N48 ჩა­ა­ნაც­ვლებს - N475; N51 ჩა­ა­ნაც­ვლებს - N551; N52 ჩა­ა­ნაც­ვლებს - N452; N55 ჩა­ა­ნაც­ვლებს - N455; N60 ჩა­ა­ნაც­ვლებს - N460; N62 ჩა­ა­ნაც­ვლებს - N462; N68 ჩა­ა­ნაც­ვლებს - N528; N70 ჩა­ა­ნაც­ვლებს - N470; N71 ჩა­ა­ნაც­ვლებს - N471; N77 ჩა­ა­ნაც­ვლებს - N517; N78 ჩა­ა­ნაც­ვლებს - N518; N84 ჩა­ა­ნაც­ვლებს - N544; N87 ჩა­ა­ნაც­ვლებს - N527; N91 ჩა­ა­ნაც­ვლებს - N491; N95 ჩა­ა­ნაც­ვლებს - N495; N99 ჩა­ა­ნაც­ვლებს - N499; N103 ჩა­ა­ნაც­ვლებს - N520; N105 ჩა­ა­ნაც­ვლებს - N545; N108 ჩა­ა­ნაც­ვლებს - N538; N116 ჩა­ა­ნაც­ვლებს - N500; N119 ჩა­ა­ნაც­ვლებს - N519; N124 ჩა­ა­ნაც­ვლებს - N497; N128 ჩა­ა­ნაც­ვლებს - N531; N139 ჩა­ა­ნაც­ვლებს - N439; N145 ჩა­ა­ნაც­ვლებს - N532; N148 ჩა­ა­ნაც­ვლებს - N548; N150 ჩა­ა­ნაც­ვლებს - N550; N156 ჩა­ა­ნაც­ვლებს - N546; N165 ჩა­ა­ნაც­ვლებს - N537; N170 – N540; N176 ჩა­ა­ნაც­ვლებს - N547; N182 ჩა­ა­ნაც­ვლებს - N501; N185 ჩა­ა­ნაც­ვლებს - N506; N187 ჩა­ა­ნაც­ვლებს - N467; N189 ჩა­ა­ნაც­ვლებს - N489; N190 ჩა­ა­ნაც­ვლებს - N530; N191 ჩა­ა­ნაც­ვლებს - N521; N193 ჩა­ა­ნაც­ვლებს - N539; N194 ჩა­ა­ნაც­ვლებს - N456; N197 ჩა­ა­ნაც­ვლებს N507; N199 ჩა­ა­ნაც­ვლებს - N523; N202 ჩა­ა­ნაც­ვლებს - N512.

"აღ­ნიშ­ნულ მარ­შრუ­ტებ­ზე ყვი­თე­ლი მიკ­რო­ავ­ტო­ბუ­სე­ბის სა­ხით გა­და­ად­გილ­დე­ბო­და 230 ერ­თე­უ­ლი მიკ­რო­ავ­ტო­ბუ­სი. ხოლო, ჩა­ნაც­ვლე­ბის რე­ფორ­მის ფარ­გლებ­ში, მიკ­რო­ავ­ტო­ბუ­სე­ბის რა­ო­დე­ნო­ბა ორ­ჯერ გა­ი­ზარ­და.

ამ­ჟა­მად, 79 სა­მარ­შრუ­ტო ხაზ­ზე, სა­რე­ზერ­ვო რა­ო­დე­ნო­ბის გათ­ვა­ლის­წი­ნე­ბით, გა­და­ად­გილ­დე­ბა 465 ერ­თე­უ­ლი ახა­ლი, ლურ­ჯი მიკ­რო­ავ­ტო­ბუ­სი“, - აცხა­დე­ბენ თბი­ლი­სის მე­რი­ა­ში.

რაც შე­ე­ხე­ბა ყვი­თე­ლი მიკ­რო­ავ­ტო­ბუ­სე­ბის მძღო­ლე­ბის და­საქ­მე­ბას, რო­გორც თბი­ლი­სის მე­რი­ა­ში აღ­ნიშ­ნა­ვენ, ეს კომ­პა­ნი­ის პრე­რო­გა­ტი­ვაა, თუმ­ცა, მა­თი­ვე ინ­ფორ­მა­ცი­ით, მოქ­მე­დი მძღო­ლე­ბი ახალ მარ­შრუ­ტებ­ზე გა­და­ნა­წილ­დე­ბი­ან.