ვინ არის და რას საქმიანობს მიხეილ სააკაშვილის რძალი, რომელიც კამერების წინ არასდროს ჩნდება | Allnews.Ge

ვინ არის და რას საქმიანობს მიხეილ სააკაშვილის რძალი, რომელიც კამერების წინ არასდროს ჩნდება

2018 წლის ივ­ლის­ში მი­ხე­ილ სა­ა­კაშ­ვი­ლის ოჯახს ახა­ლი წევ­რი შე­ე­მა­ტა. ექ­სპრე­ზი­დენ­ტის უფ­რო­სი ვაჟი ედუ­არ­დი ებ­რა­უ­ლი წარ­მო­შო­ბის გო­გო­ნა­ზე და­ქორ­წინ­და. მა­შინ სა­ა­კაშ­ვი­ლი ამ­ბობ­და, რომ ადი­ნა სპერ­ტუს მეჰუ­სი ინ­ტენ­სი­უ­რი სწავ­ლის მე­თო­დით ეუფ­ლე­ბო­და ქარ­თულს.

ექ­სპრე­ზი­დენ­ტის და­კა­ვე­ბის შემ­დეგ, უფ­რო­სი ვაჟი, ედუ­არ­დი სა­ქარ­თვე­ლოს რამ­დენ­ჯერ­მე ეს­ტუმ­რა, თუმ­ცა მისი მე­უღ­ლე კა­მე­რე­ბის წინ არ გა­მო­ჩე­ნი­ლა. ადი­ნას პრო­ფი­ლი არც სო­ცი­ა­ლურ ქსელ­ში იძებ­ნე­ბა.

სა­ა­კაშ­ვი­ლის რძა­ლი სა­ზო­გა­დო­ე­ბის ყუ­რა­დღე­ბას თავს არი­დებს. ადი­ნა რამ­დე­ნი­მე­ჯერ გა­მოჩ­ნდა სა­ა­კაშ­ვი­ლე­ბის ოჯა­ხურ ფო­ტო­ზე, ერთხელ სა­ა­ხალ­წლო ნაძ­ვის ხეს­თან...

eduard2-68224-1640063310.png

მე­ო­რედ კი მი­ხე­ილ სა­ა­კაშ­ვი­ლის ბი­ძაშ­ვი­ლის ქორ­წილ­ში, ამე­რი­კა­ში ქმარ­თან, ედუ­არ­დთან ერ­თად ჩა­ვი­და.

eduard3-68170-1640063328.jpg

მარ­თა­ლია, სა­ზო­გა­დო­ე­ბამ ძა­ლი­ან ცოტა იცის მი­ხე­ილ სა­ა­კაშ­ვი­ლის რძლის შე­სა­ხებ, მაგ­რამ მისი "ლინკდი­ნის" პრო­ფი­ლი­დან რამ­დე­ნი­მე სა­ინ­ტე­რე­სო დე­ტა­ლი გა­ვი­გეთ. ადი­ნა პი­რად გვერ­დზე თა­ვი­სი ინ­ტე­რე­სის სფე­რო­ე­ბის შე­სა­ხებ წერს და აღ­ნიშ­ნავს, რომ ის კონ­ცენ­ტრი­რე­ბუ­ლია ისეთ სა­კი­თხებ­ზე, რო­გო­რე­ბი­ცაა ეკო­ნო­მი­კა, გა­რე­მოს დაც­ვა, კლი­მა­ტის ცვლი­ლე­ბა და.ა.შ.

eduardiscoli2-68285-1640063364.jpg

"ჩემი ყუ­რა­დღე­ბის სფე­რო­ებ­შია ისე­თი სა­კი­თხე­ბი, რო­გო­რე­ბი­ცაა მდგრა­დი მი­წო­დე­ბის ჯაჭ­ვი, ეკო­ნო­მი­კა, კლი­მა­ტის ცვლი­ლე­ბა, გა­რე­მოს მდგო­მა­რე­ო­ბა“, - წერს ადი­ნა.

ადი­ნა სპერ­ტუს მეჰუ­სი სწავ­ლობ­და სა­ჯა­რო პო­ლი­ტი­კას ჰერ­ტას სკო­ლა­ში, მისი სპე­ცი­ა­ლო­ბა კი კონ­კრე­ტუ­ლად მო­ნა­ცემ­თა ანა­ლი­ზი იყო. მუ­შა­ობ­და არა­კო­მერ­ცი­ულ სექ­ტორ­ში მდგრა­დო­ბი­სა და წრი­უ­ლი ეკო­ნო­მი­კის თე­მებ­ზე. ადი­ნა გა­რე­მოს სა­კი­თხე­ბის თე­ო­რი­ა­სა და პრაქ­ტი­კა­ში ბა­კა­ლავ­რის ხა­რისხს ფლობს, ასე­ვე არის სტა­ტის­ტი­კის სპე­ცი­ა­ლის­ტი.

განაგრძეთ კითხვა

myquiz