ვინ არიან პირები, რომლებსაც "ომიკრონ" შტამი დაუდასტურდათ?- რა სიმპტომები ახასიათებს კორონავირუსის ახალ შტამს | Allnews.Ge

ვინ არიან პირები, რომლებსაც "ომიკრონ" შტამი დაუდასტურდათ?- რა სიმპტომები ახასიათებს კორონავირუსის ახალ შტამს

საქართველოში კორონავირუსის ახალი შტამის „ომიკრონის“ 2 შემთხვევა დადასტურდა. აღნიშნულის შესახებ დაავადებათა კონტროლის ეროვნული ცენტრის ხელმძღვანელმა, ამირან გამყრელიძემ ონლაინ ბრიფინგზე განაცხადა.

"ორივე საქართველოს მოქალაქეა, რომლებსაც მოგზაურობის ისტორია აქვს აშშ-ში და ახლო აღმოსავლეთში, კერძოდ, დუბაიში. ორივე იზოლირებულია. მიმდინარეობს 26 კონტაქტის კვლევა", - აღნიშნავს გამყრელიძე.

შეგახსენებთ, კორონავირუსის „ომიკრონ“ ვარიანტი პირველად სამხრეთ აფრიკაში, ნოემბრის ბოლოს დაფიქსირდა. მას სპეციალისტები ჯერ კიდევ იკვლევენ იმის დასადგენად, იწვევს თუ არა აქამდე აღმოჩენილ ვარიანტებთან შედარებით უფრო მძიმე დაავადებას. ჯანდაცვის მსოფლიო ორგანიზაციაში აცხადებენ, რომ „ომიკრონი“ „ძალიან მაღალ" გლობალურ რისკს წარმოადგენს.

18 დე­კემ­ბრის მო­ნა­ცე­მე­ბით, ომიკ­რო­ნი უკვე 80-ზე მეტ ქვე­ყა­ნა­ში იყო გავ­რცე­ლე­ბუ­ლი, ინ­ფი­ცი­რე­ბის შემ­თხვე­ვა­თა რა­ო­დე­ნო­ბა კი ყო­ველ ორ-სამ დღე­ში ორ­მაგ­დე­ბა. ამის შე­სა­ხებ WHO-ს სპე­ცი­ა­ლურ­მა წარ­მო­მად­გე­ნელ­მა დე­ვიდ ნა­ბა­რომ გა­ნა­ცხა­და. მისი თქმით, "ომიკ­რონ­თან“ და­კავ­ში­რე­ბუ­ლი ვი­თა­რე­ბა "რვა­ჯერ უფრო სე­რი­ო­ზუ­ლი იქ­ნე­ბა ერთ კვი­რა­ში და 40-ჯერ უფრო სე­რი­ო­ზუ­ლი - ორი კვი­რის შემ­დეგ“. რომც და­დას­ტურ­დეს "ომიკ­რო­ნის“ შტა­მის და­ბა­ლი ლე­ტა­ლუ­რო­ბა, ვირუ­სის სწრა­ფი გავ­რცე­ლე­ბა "შე­არ­ყევს“ ჯან­დაც­ვის სის­ტე­მას, მი­აჩ­ნია ჯან­მო-ს წარ­მო­მად­გე­ნელს. ჰონგ-კონ­გელ­მა მეც­ნი­ე­რებ­მა ახა­ლი შტა­მის, "ომიკ­რო­ნის“ შე­სა­ხებ გა­მოკ­ვლე­ვა გა­მო­აქ­ვეყ­ნეს, რომ­ლის შე­დეგ­თაც გა­ნა­ცხა­დეს, რომ "ომიკ­რო­ნი“ 70-ჯერ უფრო სწრა­ფად მრავ­ლდე­ბა ზედა სა­სუნ­თქ გზებ­ში და ბრონ­ქის კე­დელ­ში, ვიდ­რე მისი წი­ნა­მორ­ბე­დი, "დელ­ტა“ ვა­რი­ან­ტი და 10-ჯერ უფრო ნაკ­ლე­ბად ფილ­ტვის ქსო­ვილ­ში.

ვა­რა­უ­დი "ომიკ­რო­ნის“ ნაკ­ლე­ბად ლე­ტა­ლო­ბის თა­ო­ბა­ზე, სწო­რედ იმან წარ­მოშ­ვა, რომ ახა­ლი შტა­მის შემ­თხვე­ვა­ში ფილ­ტვებ­ში ვირუ­სის კონ­ცენ­ტრა­ცია და­ბა­ლია.

სამ­ხრეთ აფ­რი­კე­ლი ექი­მი, ან­ჯე­ლიკ კო­ეტ­ზი, რო­მე­ლიც მე­დი­კოს­თა ასო­ცი­ა­ცი­ის თავ­მჯდო­მა­რე­ცაა, ერთ-ერთი პირ­ვე­ლი იყო, ვინც ვირუ­სის ახა­ლი ვა­რი­ან­ტის წარ­მოქ­მნის შე­სა­ხებ ეჭ­ვე­ბი გა­მოთ­ქვა. მი­სი­ვე დაკ­ვირ­ვე­ბით, ახა­ლი ვა­რი­ან­ტი, 40 წლის და უფრო ახალ­გაზ­რდა ადა­მი­ა­ნებ­შია გავ­რცე­ლე­ბუ­ლი და პა­ცი­ენ­ტე­ბის და­ახ­ლო­ე­ბით 50%, რო­მელ­საც ის მკურ­ნა­ლობ­და, არ იყო აც­რი­ლი.

"დელ­ტა" ვა­რი­ან­ტის პა­ცი­ენ­ტე­ბის­გან გან­სხვა­ვე­ბით, "ომიკ­რონს“ არ ახა­სი­ა­თებს სუ­ნის ან გე­მოს და­კარ­გვა.

სამ­ხრეთ აფ­რი­კის ჯანნ­დაც­ვის დე­პარ­ტა­მენ­ტის მიერ მოწ­ვე­ულ ბრი­ფინგზე, ზო­გად­მა პრაქ­ტი­კოს­მა დოქ­ტორ­მა უნ­ბენ პი­ლა­იმ ჩა­მოთ­ვა­ლა სიმპტო­მე­ბი, რო­მელ­თაც "ომიკ­რო­ნის“ მქო­ნე პა­ცი­ენ­ტე­ბი ავ­ლენ­დნენ - "მშრა­ლი ხვე­ლა, მა­ღა­ლი ტემ­პე­რა­ტუ­რა, ღა­მით ოფ­ლი­ა­ნო­ბა და კუნ­თე­ბის ტკი­ვი­ლი, დაღ­ლი­ლო­ბა. ვაქ­ცი­ნი­რე­ბუ­ლი ადა­მი­ა­ნე­ბი უკე­თეს მდგო­მა­რე­ო­ბა­ში არი­ან“ - ამ­ბობს ის.

გა­მო­ჩე­ნის­თა­ნა­ვე მსოფ­ლი­ოს ჯან­დაც­ვის ორ­გა­ნი­ზა­ცი­ამ "ომიკ­რო­ნი“ "შეშ­ფო­თე­ბის ვა­რი­ან­ტად“ გა­მო­ა­ცხა­და და ხალ­ხს სიფრ­თხი­ლის­კენ მო­უ­წო­და.

ცნო­ბი­ლი ელერ­გო­ლოგ-იმუ­ნო­ლო­გი ბი­ძი­ნა კუ­ლუმ­ბე­გო­ვი ჰონგ-კონ­გის უნი­ვე­რის­ტეტ­ში ჩა­ტა­რე­ბულ კვლე­ვა­ზე სო­ცი­ა­ლურ ქსელ­ში წერს:

"ჰონგ-კონ­გის უნი­ვე­რის­ტეტ­ში ჩა­ტა­რე­ბულ კვლე­ვა­ში, რო­მე­ლიც ვაქ­ცი­ნე­ბის (ფა­ი­ზე­რი, სი­ნო­ვა­კი) "ომიკ­რო­ნი­სად­მი" მა­ნე­იტ­რა­ლი­ზი­რე­ბელ ძა­ლას აჩ­ვე­ნებს, გა­მოვ­ლინ­და, რომ 25 ვაქ­ცი­ნი­რე­ბუ­ლი­დან "ფა­ი­ზე­რის" ჯგუფ­ში ვირუ­სის გა­ნე­იტ­რა­ლე­ბა შე­უძ­ლია ხმო­ლოდ 5 ადა­მი­ანს (ვაქ­ცი­ნის ეფექ­ტუ­რო­ბაა 20-24%) , ხოლო სი­ნო­ვა­კის ჯგუფ­ში 25 -დან შე­უძ­ლია 0 ადა­მი­ანს. ეს იმას ნიშ­ნავს, რომ სი­ნო­ფარ­მი/სი­ნო­ვა­კით აც­რი­ლებ­მა "ფა­ი­ზე­რის "(რე­კო­მენ­დე­ბუ­ლია) ან იგი­ვე ვაქ­ცი­ნის ბუს­ტე­რი უნდა და­ი­მა­ტოთ 3 თვის შემ­დეგ".

myquiz