ალექსანდრე ზაზარაშვილი ამერიკული "ნიჭიერის“ გამარჯვებულია - დედის პირველი კომენტარი | Allnews.Ge

ალექსანდრე ზაზარაშვილი ამერიკული "ნიჭიერის“ გამარჯვებულია - დედის პირველი კომენტარი

15 წლის ალექ­სან­დრე ზა­ზა­რაშ­ვი­ლი ამე­რი­კუ­ლი "ნი­ჭი­ე­რის“ გა­მარ­ჯვე­ბუ­ლია. 21 ნო­ემ­ბერს ქარ­თვე­ლი ბიჭი სო­ფელ რუ­ი­სი­დან "ოქ­როს ღი­ლა­კით“ პირ­და­პირ ფი­ნა­ლურ შო­უ­ში მოხ­ვდა.

ფი­ნა­ლი სა­ქარ­თვე­ლოს დრო­ით დი­ლის 4:25 სა­ათ­ზე და­ი­წყო და 7:30 წუთ­ზე დას­რულ­და.

გუ­შინ ambebi.ge-მ ვრცე­ლი ინ­ტერ­ვიუ ჩა­წე­რა მომ­ღერ­ლის დე­დას­თან, რო­მე­ლიც მო­უთ­მენ­ლად ელო­დე­ბო­და შვი­ლის წარ­მა­ტე­ბას. გა­მარ­ჯვე­ბის შემ­დეგ, ქალ­ბა­ტონ გუ­ლი­კო ეგ­ნა­ტაშ­ვილს კო­მენ­ტა­რე­ზე და­ვუ­კავ­შირ­დით.

გუ­ლი­კო ეგ­ნა­ტაშ­ვი­ლი:

- ლა­მის გული ამომ­ვარ­დეს. ძა­ლი­ან მინ­და, ამ წუ­თებ­ში ჩემ შვილს ჩა­ვე­ხუ­ტო და გულ­ში ჩა­ვიკ­რა. ად­გილს ვერ ვპო­უ­ლობ, მე­ო­რედ და­ვი­ბა­დე ამ ქვე­ყა­ნა­ზე. უბედ­ნი­ე­რე­სი ვარ და მინ­და მეც ჩემი შვი­ლის გვერ­დით ვიყო. გა­ვი­ზი­ა­რო ეს სი­ხა­რუ­ლი და ემო­ცი­ე­ბი.

"რად­გან ალექ­სან­დრეს უბ­რა­ლო მშობ­ლე­ბი ჰყავს, სა­ქარ­თვე­ლო­ში არ აფა­სებ­დნენ" - რას ჰყვე­ბა ზა­ზა­რაშ­ვი­ლის დედა, რო­მე­ლიც ალექ­სან­დრეს გარ­და 4 ნაშ­ვი­ლებ ბავ­შვს ზრდის

15 წლის ალექ­სან­დრე სო­ფელ რუ­ი­სი­დან უკვე წლე­ბია, რაც თა­ვი­სი მიღ­წე­ვე­ბით სამ­შობ­ლოს აო­ცებს. ალექ­სან­დრე ზა­ზა­რაშ­ვი­ლი არა­ერ­თი კონ­კურ­სის გა­მარ­ჯვე­ბუ­ლია, მათ შო­რის უკ­რა­ი­ნუ­ლი "ვო­ი­სი"- ს.

myquiz