რა რეგულაციების დაცვა მოუწევთ მოქალაქეებს მთის კურორტებზე? | Allnews.Ge

რა რეგულაციების დაცვა მოუწევთ მოქალაქეებს მთის კურორტებზე?

ცნო­ბი­ლია, რა რე­გუ­ლა­ცი­ე­ბი იმოქ­მე­დებს ზამ­თრის სე­ზონ­ზე მთის კუ­რორ­ტებ­ზე. რო­გორც „ინ­ტერპრეს­ნი­უსს“ მთის კუ­რორ­ტე­ბის გან­ვი­თა­რე­ბის კომ­პა­ნი­ა­ში გა­ნუ­მარ­ტეს, გონ­დო­ლა­ში 10 ადა­მი­ა­ნის ნაც­ვლად 8 პირი და­იშ­ვე­ბა. რაც შე­ე­ხე­ბა ღია ტი­პის სა­ბა­გი­რო­ებს, ისი­ნი სრუ­ლი დატ­ვირ­თვით შეძ­ლე­ბენ ფუნ­ქცი­ო­ნი­რე­ბას.

ამა­თან, რო­გორც კომ­პა­ნი­ა­ში გან­მარ­ტა­ვენ, ტუ­რის­ტებ­მა მთის კუ­რორ­ტებ­ზე “მწვა­ნე პას­პორ­ტი” უნდა წა­რად­გი­ნონ, რათა სას­ტუმ­რო­ებ­თან ერ­თად სა­ბა­გი­რო გზე­ბით სარ­გებ­ლო­ბა შეძ­ლონ.

რო­გორც მთის კუ­რორ­ტე­ბის გან­ვი­თა­რე­ბის კომ­პა­ნი­ა­ში აცხა­დე­ბენ, კუ­რორ­ტებ­ზე ზამ­თრის სე­ზო­ნის გახ­სნა კლი­მა­ტუ­რი პი­რო­ბებ­ზეა და­მო­კი­დე­ბუ­ლი.

myquiz