"ჩემი კოვიდ ინფიცირებული მშობლები 10 დღეა საავადმყოფოში წვანან, საბედნიეროდ, აცრილები იყვნენ, თორემ წარმოდგენაც არ მინდა, როგორ ვიქნებოდით ახლა" - რას წერს ნინო ლომჯარია | Allnews.Ge

"ჩემი კოვიდ ინფიცირებული მშობლები 10 დღეა საავადმყოფოში წვანან, საბედნიეროდ, აცრილები იყვნენ, თორემ წარმოდგენაც არ მინდა, როგორ ვიქნებოდით ახლა" - რას წერს ნინო ლომჯარია

"ჩვენ უნდა გა­ვი­ზი­ა­როთ ის სა­ერ­თა­შო­რი­სო პრაქ­ტი­კა, რაც ამ­ბობს, რომ 60 წლის ასა­კის ზე­მოთ ყვე­ლა უნდა აიც­რას, რომ კო­ვიდ გა­და­ტა­ნი­ლის იმუ­ნი­ტე­ტი 6 თვე მუ­შა­ობს" - ამის შე­სა­ხებ სა­ხალ­ხო დამ­ცვე­ლი ნინო ლომ­ჯა­რია სო­ცი­ა­ლურ ქსელ­ში წერს.

მისი თქმით, არ შე­იძ­ლე­ბა პო­ლი­ტი­კუ­რი მი­ზან­შე­წო­ნი­ლო­ბა წო­ნი­დეს მეც­ნი­ე­რულ არ­გუ­მენ­ტებს.

"ჯან­დაც­ვის მი­ნის­ტრის გან­ცხა­დე­ბა, დიდი ალ­ბა­თო­ბით, სარ­კაზ­მი იყო, თუმ­ცა ამი­სი დრო არ არის... უფრო იმ­პე­რა­ტი­უ­ლი რი­ტო­რი­კაა სა­ჭი­რო ხე­ლი­სუფ­ლე­ბის­გან და სა­ვალ­დე­ბუ­ლო ვაქ­ცი­ნა­ცია შე­მო­სა­ღე­ბი იმ ასა­კობ­რი­ვი ჯგუ­ფე­ბი­სა და კა­ტე­გო­რი­ის პი­რე­ბის­თვის, რაც ცი­ვი­ლი­ზე­ბულ სამ­ყა­რო­ში უკვე დამ­კვიდ­რე­ბუ­ლი პრაქ­ტი­კაა!

ჩემი კო­ვიდ ინ­ფი­ცი­რე­ბუ­ლი მშობ­ლე­ბი 10 დღეა სა­ა­ვად­მყო­ფო­ში წვა­ნან. მათი კლი­ნი­კუ­რი მდგო­მა­რე­ო­ბა ცუდი არ არის, მაგ­რამ, სუ­ბი­ექ­ტუ­რად ძა­ლი­ან სუს­ტად და ცუ­დად გრძნო­ბენ თავს. სა­ბედ­ნი­ე­როდ, აც­რი­ლე­ბი იყ­ვნენ, თო­რემ წარ­მოდ­გე­ნაც არ მინ­და, რო­გორ ვიქ­ნე­ბო­დით ახლა.

ჩვენ უნდა გა­ვი­ზი­ა­როთ ის სა­ერ­თა­შო­რი­სო პრაქ­ტი­კა, რაც ამ­ბობს, რომ 60 წლის ასა­კის ზე­მოთ ყვე­ლა უნდა აიც­რას, რომ კო­ვიდ გა­და­ტა­ნი­ლის იმუ­ნი­ტე­ტი 6 თვე მუ­შა­ობს. არ შე­იძ­ლე­ბა ასე­თი ტან­ჯვის­თვის გავ­წი­როთ ჩვე­ნი უფ­რო­სი თა­ო­ბა, ექი­მე­ბი, არ შე­იძ­ლე­ბა პო­ლი­ტი­კუ­რი მი­ზან­შე­წო­ნი­ლო­ბა წო­ნი­დეს მეც­ნი­ე­რულ არ­გუ­მენ­ტებს, ეს გა­უ­გო­ნა­რი ბო­რო­ტე­ბაა!“ - წერს ნინო ლომ­ჯა­რია.

myquiz