2022 წლის იანვრიდან დედაქალაქში 500-ლარიანი ვაუჩერები გაიცემა - ვინ და რისთვის მიიღებს დახმარებას? | Allnews.Ge

2022 წლის იანვრიდან დედაქალაქში 500-ლარიანი ვაუჩერები გაიცემა - ვინ და რისთვის მიიღებს დახმარებას?

თბი­ლი­სის მე­რის, კახა კა­ლა­ძის გან­ცხა­დე­ბით, სო­ცი­ა­ლუ­რად და­უც­ვე­ლი პენ­სი­ო­ნე­რე­ბი 2022 წლის იან­ვრი­დან მე­დი­კა­მენ­ტე­ბი­სა და სხვა სა­ჭი­რო­ე­ბე­ბის­თვის 500-ლა­რი­ან ვა­უ­ჩერს მი­ი­ღე­ბენ.

"500-ლა­რი­ა­ნი ვა­უ­ჩე­რე­ბის თემა ჩვე­ნი წი­ნა­სა­არ­ჩევ­ნო და­პი­რე­ბა იყო, რომ მომ­დევ­ნო წლი­დან, ყო­ველ­გვა­რი პრობ­ლე­მე­ბის გა­რე­შე, იმ პენ­სი­ო­ნე­რებს, ვინც სო­ცი­ა­ლუ­რად და­უც­ვე­ლი არი­ან, სა­შუ­ა­ლე­ბა ჰქონ­დეთ, უკვე იან­ვრი­დან, წლის ნე­ბის­მი­ერ დროს შე­სა­ბა­მი­სი ვა­უ­ჩე­რე­ბი მი­ი­ღონ. ეს არის სწრა­ფად გა­სა­კე­თე­ბე­ლი, რათა იან­ვრი­დან მათ იმის სა­შუ­ა­ლე­ბა ჰქონ­დეთ, რომ წლის ნე­ბის­მი­ერ დროს, ნუ გან­ვსა­ზღვრავთ თა­რი­ღებს, ერთჯე­რა­დი ვა­უ­ჩე­რი მი­ი­ღონ იმის­თვის, რომ შე­ი­ძი­ნონ მე­დი­კა­მენ­ტე­ბი და ასე­ვე რაც სჭირ­დე­ბათ“, - აცხა­დებს კა­ლა­ძე.

myquiz