იგეგმება თუ არა მუნიციპალური ტრანსპორტის მოძრაობის შეზღუდვა? - მთავრობის სტრატკომის განცხადება | Allnews.Ge

იგეგმება თუ არა მუნიციპალური ტრანსპორტის მოძრაობის შეზღუდვა? - მთავრობის სტრატკომის განცხადება

"დღეს რამ­დე­ნი­მე ონ­ლა­ინ-პორ­ტალ­მა გა­ავ­რცე­ლა მცდა­რი ინ­ფორ­მა­ცია, თბი­ლის­ში მუ­ნი­ცი­პა­ლუ­რი ტრან­სპორ­ტის მოძ­რა­ო­ბის შე­საძ­ლო შე­ზღუდ­ვის შე­სა­ხებ. ხაზ­გას­მით ვა­ცხა­დებთ, აღ­ნიშ­ნუ­ლი ინ­ფორ­მა­ცია არის კლა­სი­კუ­რი ფეიკ ნი­უ­სი და სი­მარ­თლეს არ შე­ე­სა­ბა­მე­ბა", - ამის შე­სა­ხებ მთავ­რო­ბის სტრატ­კო­მის გან­ცხა­დე­ბა­შია აღ­ნიშ­ნუ­ლი.

რო­გორც გან­ცხა­დე­ბა­შია ნათ­ქვა­მი, ნე­ბის­მი­ე­რი შე­ზღუდ­ვის და­წე­სე­ბი­სა თუ შემ­სუ­ბუ­ქე­ბის შე­სა­ხებ გა­და­წყვე­ტი­ლე­ბებს უწყე­ბა­თა­შო­რი­სი სა­კო­ორ­დი­ნა­ციო საბ­ჭო ეპიდ­ვი­თა­რე­ბი­დან გა­მომ­დი­ნა­რე იღებს.

“ნე­ბის­მი­ე­რი შე­ზღუდ­ვის და­წე­სე­ბი­სა თუ შემ­სუ­ბუ­ქე­ბის შე­სა­ხებ გა­და­წყვე­ტი­ლე­ბებს უწყე­ბა­თა­შო­რი­სი სა­კო­ორ­დი­ნა­ციო საბ­ჭო ეპიდ­ვი­თა­რე­ბი­დან გა­მომ­დი­ნა­რე იღებს. საბ­ჭოს სხდო­მე­ბი პრე­მი­ერ-მი­ნის­ტრ ირაკ­ლი ღა­რი­ბაშ­ვი­ლის ხელ­მძღვა­ნე­ლო­ბით, ყო­ველკ­ვი­რე­უ­ლად იმარ­თე­ბა და მი­ღე­ბუ­ლი გა­და­წყვე­ტი­ლე­ბე­ბის შე­სა­ხებ სა­ზო­გა­დო­ე­ბას ინ­ფორ­მა­ცია პრო­აქ­ტი­უ­ლად მი­ე­წო­დე­ბა”, - აღ­ნიშ­ნუ­ლია მთავ­რო­ბის სტრატ­კო­მის გან­ცხა­დე­ბა­ში.