სახალისო და სევდიანი მინაწერები ბიულეტენებზე არჩევნების მეორე ტურიდან | Allnews.Ge

სახალისო და სევდიანი მინაწერები ბიულეტენებზე არჩევნების მეორე ტურიდან

სა­ქარ­თვე­ლო­ში ად­გი­ლობ­რი­ვი თვით­მმარ­თვე­ლო­ბის არ­ჩევ­ნე­ბის მე­ო­რე ტური გა­ი­მარ­თა. თბი­ლის­ში, თით­ქმის ყვე­ლა უბ­ნის მო­ნა­ცე­მე­ბის დათ­ვლის შე­დე­გად, კახა კა­ლა­ძეს ხმე­ბის 55.60%, ნიკა მე­ლი­ას კი 44.3% აქვს. დე­და­ქა­ლაქ­ში არ­სე­ბუ­ლი 769 უბ­ნი­დან ცენ­ტრა­ლურ სა­არ­ჩევ­ნო კო­მი­სი­ა­ში ამ დრო­ის­თვის 768 უბ­ნის შე­მა­ჯა­მე­ბე­ლი ოქ­მია შე­სუ­ლი

ასე­ვე, ცეს­კოს წი­ნას­წა­რი მო­ნა­ცე­მე­ბით, თვით­მმარ­თვე­ლი თე­მის მე­რის არ­ჩევ­ნე­ბის მე­ო­რე ტურ­ში, წა­ლენ­ჯი­ხა­ში "ნა­ცი­ო­ნა­ლუ­რი მოძ­რა­ო­ბის“ კან­დი­დატ­მა გა­ი­მარ­ჯვა, ხოლო და­ნარ­ჩენ მუ­ნი­ცი­პა­ლი­ტე­ტებ­ში "ქარ­თუ­ლი ოც­ნე­ბის“ კან­დი­და­ტებ­მა მო­ი­გეს. მა­თი­ვე ცნო­ბით, ხმე­ბის სრუ­ლად დათ­ვლის შე­დე­გად. რუს­თავ­ში, ქუ­თა­ის­ში, ფოთ­სა და ბა­თუმ­ში "ქარ­თუ­ლი ოც­ნე­ბის“ კან­დი­და­ტებ­მა გა­ი­მარ­ჯვეს.

სო­ცი­ა­ლურ ქსელ­ში ვრცელ­დე­ბა ბი­უ­ლე­ტე­ნე­ბის ფო­ტო­ე­ბი, ზო­გი­ერ­თი სა­ხა­ლი­სო, ზო­გიც სევ­დი­ა­ნი წარ­წე­რით.

გთა­ვა­ზობთ რამ­დე­ნი­მე მათ­განს:

biuleteni2-35757-1635665365.jpg

biuleteni4-35813-1635665398.jpg

biul-35932-1635665453.jpg

biuleteni7-36183-1635665483.jpg