ყველაზე მაღალი აქტივობა რაჭა-ლეჩხუმში ფიქსირდება - რამდენმა ადამიანმა მიიღო არჩევნებში მონაწილეობა, 15:00 საათის მონაცემებით | Allnews.Ge

ყველაზე მაღალი აქტივობა რაჭა-ლეჩხუმში ფიქსირდება - რამდენმა ადამიანმა მიიღო არჩევნებში მონაწილეობა, 15:00 საათის მონაცემებით

ცეს­კოს ინ­ფორ­მა­ცი­ით, 15:00 სა­ა­თის მო­ნა­ცე­მე­ბით, ქვეყ­ნის მას­შტა­ბით ამომ­რჩევ­ლის აქ­ტი­ვო­ბამ 31,82% შე­ად­გი­ნა, რაც 664 573 ამომ­რჩე­ვე­ლია.

ყვე­ლა­ზე მა­ღა­ლი მაჩ­ვე­ნე­ბე­ლი ამომ­რჩევ­ლის აქ­ტი­ვო­ბის კვლავ რაჭა-ლე­ჩხუმ­ში ფიქ­სირ­დე­ბა და 45,4%-ია. ყვე­ლა­ზე და­ბა­ლი აქ­ტი­ვო­ბა ისევ მცხე­თა-მთი­ა­ნეთ­შია 26,9%.

თბი­ლის­ში ამომ­რჩევ­ლის აქ­ტი­ვო­ბა 30,8%-ს შე­ად­გენს, რაც ჯამ­ში 308 856 ამომ­რჩე­ვე­ლია.

ოლ­ქე­ბის მი­ხედ­ვით დე­და­ქა­ლაქ­ში ყვე­ლა­ზე მა­ღა­ლი აქ­ტი­ვო­ბა 34,2% დი­დუ­ბე­შია, ყვე­ლა­ზე და­ბა­ლი 27,4% ისან­ში.