"ამ აპლიკაციის გარეშე ვერ უნდა შედიოდე ვერსად, ანუ სახლს ვერ უნდა ტოვებდეს ადამიანი" - რას წერს ბიძინა კულუმბეგოვი კოვიდიანი ხალხის საზოგადოებაში სიარულისგან თავიდან ასარიდებლად? | Allnews.Ge

"ამ აპლიკაციის გარეშე ვერ უნდა შედიოდე ვერსად, ანუ სახლს ვერ უნდა ტოვებდეს ადამიანი" - რას წერს ბიძინა კულუმბეგოვი კოვიდიანი ხალხის საზოგადოებაში სიარულისგან თავიდან ასარიდებლად?

ალე­გო­ლოგ-იმუ­ნო­ლო­გი ბი­ძი­ნა კუ­ლუმ­ბე­გო­ვი "ფე­ის­ბუ­ქის" პი­რად გვერ­დზე პოსტს აქ­ვეყ­ნებს.

"კარ­გი, კო­ვიდ-პას­პორ­ტე­ბი არ გვინ­და, ჩემ­თვის არაა გა­სა­გე­ბი, მაგ­რამ გა­ვა­ტა­როთ...

სა­ქარ­თვე­ლოს ყვე­ლა მო­ქა­ლა­ქეს მო­ბი­ლურ­ში უნდა ქონ­დეს აპ­ლი­კა­ცია, სა­დაც ავ­ტო­მა­ტუ­რად იქ­ნე­ბა მისი სტა­ტუ­სი ასა­ხუ­ლი კო­ვიდ-და­დე­ბი­თია თუ არა, ამ აპ­ლი­კა­ცი­ის გა­რე­შე ვერ უნდა შე­დი­ო­დე ვერ­სად, ანუ სახ­ლს ვერ უნდა ტო­ვებ­დეს ადა­მი­ა­ნი. ეს იქ­ნე­ბა წინ გა­დად­გმუ­ლი ნა­ბი­ჯი, რომ კო­ვი­დი­ა­ნი ხალ­ხის სა­ზო­გა­დო­ე­ბა­ში სი­ა­რუ­ლი თა­ვი­დან ავი­რი­დოთ. იქ­ნებ ეს მი­ნი­მა­ლუ­რი მა­ინც მო­ვა­ხერ­ხოთ.

პ.ს. ჩვე­ნი მე­ზო­ბე­ლი ქვეყ­ნის თურ­ქე­თის მა­გა­ლი­თია, ახა­ლი გა­მო­გო­ნე­ბე­ბი არაა სა­ჭი­რო!" - წერს ცნო­ბი­ლი ექი­მი