"ფარული ვნების" ახალი სეზონის პირველი კადრები - მსახიობების ემოციური შეხვედრა და სიურპრიზი ფანებს | Allnews.Ge

"ფარული ვნების" ახალი სეზონის პირველი კადრები - მსახიობების ემოციური შეხვედრა და სიურპრიზი ფანებს

მარ­თა­ლია, ლა­თი­ნო ამე­რი­კუ­ლი ტე­ლე­ნო­ვე­ლე­ბი ქარ­თულ ტე­ლე­სივ­რცე­ში თურ­ქულ­მა სე­რი­ა­ლებ­მა ჩა­ა­ნაც­ვლეს, თუმ­ცა ქარ­თვე­ლებს ლა­თი­ნო ამე­რი­კე­ლი გმი­რე­ბი­სად­მი გან­სა­კუთ­რე­ბუ­ლი სენ­ტი­მენ­ტე­ბი აქვთ.

ალ­ბათ, ხში­რად მო­გის­მე­ნი­ათ, თუ რო­გორ გა­დაგ­ვა­ტა­ნი­ნეს ხუ­ან­მა, კა­ნად­რამ, მო­ნი­კამ და სხვა გმი­რებ­მა ბნე­ლი 90-ია­ნე­ბი. ბევ­რი რომ არ გა­ვაგ­რძე­ლოთ, მათ­თვის, ვი­საც გან­სა­კუთ­რე­ბუ­ლი ტემ­პე­რა­მენ­ტი, ინ­ტრი­გე­ბი და ვნე­ბი­ა­ნი სიყ­ვა­რუ­ლი მო­ე­ნატ­რა, კარ­გი სი­ახ­ლე გვაქვს. პო­პუ­ლა­რუ­ლი სე­რი­ა­ლი, "ფა­რუ­ლი ვნე­ბა“ მე­ო­რე სე­ზო­ნით ტე­ლე­ე­თერს და­უბ­რუნ­დე­ბა.

16345997517763-1634622230.jpg

ინ­ფორ­მა­ცია რამ­დე­ნი­მე თვის წინ გავ­რცელ­და, ახლა კი უკვე ოფი­ცი­ა­ლუ­რად და­დას­ტურ­და და უფრო მე­ტიც, "ტე­ლე­მუნ­დომ" "ფა­რუ­ლი ვნე­ბის" მსა­ხი­ო­ბე­ბის შეხ­ვედ­რის ამ­სახ­ვე­ლი კად­რე­ბი გა­ავ­რცე­ლა.

ვი­დე­ო­დან ჩანს, რომ ისი­ნი თით­ქმის არ შეც­ვლი­ლან და ისევ ისე ახალ­გაზ­რდუ­ლად გა­მო­ი­ყუ­რე­ბი­ან.

რო­გორც ცნო­ბი­ლია "ფა­რუ­ლი ვნე­ბის" ახალ სე­ზონ­ში მო­ნა­წი­ლე­ო­ბას არ მი­ი­ღებს ფრან­კო რე­ი­ე­სის რო­ლის შემ­სრუ­ლე­ბე­ლი, მი­შელ ბრა­უ­ნი. მსა­ხი­ობ­მა ინ­ფორ­მა­ცია ამის შე­სა­ხებ თა­ვად­ვე გა­ავ­რცე­ლა.

"ტე­ლე­მუნ­დო" ოფი­ცი­ა­ლუ­რად ადას­ტუ­რებს, რომ ახალ თავ­გა­და­სავ­ლებს კვლავ ძვე­ლი სამ­სა­ხი­ო­ბო შე­მად­გენ­ლო­ბა წარ­მოგ­ვიდ­გენს, მათ შო­რის, მა­რიო ჩი­მა­რო, დანა გარ­სია, ხუან ალ­ფონ­სო ბაპ­ტის­ტა, ნა­ტა­შა კლა­უ­სი, პა­ო­ლა რეი და სხვე­ბი. პრე­მი­ე­რა კი მომ­დევ­ნო წლის­თვი­საა და­გეგ­მი­ლი.

myquiz