მიხეილ სააკაშვილი დაკავებულია - პრემიერი | Allnews.Ge

მიხეილ სააკაშვილი დაკავებულია - პრემიერი

„მინ­და სა­ზო­გა­დო­ე­ბას ვაც­ნო­ბო, რომ სა­ქარ­თვე­ლოს მე­სა­მე პრე­ზი­დენ­ტი ძებ­ნი­ლი, მი­ხე­ილ სა­ა­კაშ­ვი­ლი და­კა­ვე­ბუ­ლია. იგი გა­დაყ­ვა­ნი­ლია პე­ნი­ტენ­ცი­ურ და­წე­სე­ბუ­ლე­ბა­ში. ჩვენ­მა სა­მარ­თალ­დამ­ცვე­ლებ­მა უმაღ­ლეს დო­ნე­ზე ჩა­ა­ტა­რეს ძებ­ნი­ლი მი­ხე­ილ სა­ა­კაშ­ვი­ლის და­კა­ვე­ბის ღო­ნის­ძი­ე­ბა“, - აღ­ნიშ­ნა პრე­მი­ერ­მა.

პრე­მი­ე­რის თქმით, სა­მარ­თალ­დამ­ცავ უწყე­ბებს ჰქონ­დათ სა­ა­კაშ­ვი­ლის გა­და­ად­გი­ლე­ბის შე­სა­ხებ ინ­ფორ­მა­ცია და შე­ირ­ჩა ისე­თი დრო, რომ და­კა­ვე­ბის­თვის მი­ნი­მა­ლუ­რი ხე­ლის­შემ­შლე­ლი ფაქ­ტო­რე­ბი ყო­ფი­ლი­ყო.

“ჩვენ სა­მარ­თალ­დამ­ცავ უწყე­ბებს ჰქონ­დათ წი­ნას­წარ ინ­ფორ­მა­ცია, მისი გა­დად­გი­ლე­ბის შე­სა­ხებ. და­წყე­ბუ­ლი უკ­რა­ი­ნი­დან, სა­ქარ­თვე­ლოს მი­მარ­თუ­ლე­ბით. ეს პრო­ცე­სი იყო სრუ­ლი კონ­ტრო­ლის ქვეშ. მიმ­დი­ნა­რე­ობ­და შე­სა­ბა­მი­სი ღო­ნის­ძი­ე­ბე­ბი, უწყე­ბე­ბი კო­ორ­დი­ნი­რე­ბუ­ლად მუ­შა­ობ­დნენ და შე­ირ­ჩა ისე­თი დრო და ად­გი­ლი, რომ და­კა­ვე­ბის­თვის მი­ნი­მა­ლუ­რი ხე­ლის­შემ­შლე­ლი ფაქ­ტო­რე­ბი ყო­ფი­ლი­ყო“,- გა­ნა­ცხა­და ღა­რი­ბაშ­ვილ­მა.