"რამდენადაც ვიცი, დღეს შეიტანეს კანონპროექტი, რომ ყველა პედაგოგი უნდა იყოს აცრილი" - თენგიზ ცერცვაძე | Allnews.Ge

"რამდენადაც ვიცი, დღეს შეიტანეს კანონპროექტი, რომ ყველა პედაგოგი უნდა იყოს აცრილი" - თენგიზ ცერცვაძე

რამ­დე­ნა­დაც ვიცი, დღეს შე­ი­ტა­ნეს კა­ნონპ­რო­ექ­ტი, რომ ყვე­ლა პე­და­გო­გი უნდა იყოს აც­რი­ლი, - ამის შე­სა­ხებ ინ­ფექ­ცი­უ­რი სა­ა­ვად­მყო­ფოს დი­რექ­ტორ­მა თენ­გიზ ცერ­ცვა­ძემ გა­ნა­ცხა­და.

რო­გორც ცერ­ცვა­ძე გან­მარ­ტავს, რა­ღა­ცა მსოფ­ლი­ო­ში ყო­ველ­თვის არის იძუ­ლე­ბი­თი.

"ყვე­ლა ქვე­ყა­ნამ გა­ა­კე­თა ეს. რა­ღა­ცა მსოფ­ლი­ო­ში ყო­ველ­თვის არის იძუ­ლე­ბი­თი. გა­მო­ხატ­ვის და პი­როვ­ნე­ბის თა­ვი­სუფ­ლე­ბა უზე­ნა­ე­სია, მაგ­რამ რა­ღაც იძუ­ლე­ბი­თია“, - აღ­ნიშ­ნა "დღის კუ­რი­ერ­ში" თენ­გიზ ცერ­ცვა­ძემ.