წვიმა, სეტყვა და ძლიერი ქარი... - როდემდე შენარჩუნდება საქართველოში უამინდობა? | Allnews.Ge

წვიმა, სეტყვა და ძლიერი ქარი... - როდემდე შენარჩუნდება საქართველოში უამინდობა?

30 სექ­ტემ­ბრი­დან 2 ოქ­ტომ­ბრამ­დე სა­ქარ­თვე­ლო­ში მო­სა­ლოდ­ნე­ლია დრო­გა­მოშ­ვე­ბით წვი­მა, ზო­გან ძლი­ე­რი, შე­საძ­ლე­ბე­ლია ელ­ჭე­ქი, სე­ტყვა, ნის­ლი, ქა­რის გაძ­ლი­ე­რე­ბა. აღ­მო­სავ­ლეთ სა­ქარ­თვე­ლო­ში მნიშ­ვნე­ლოვ­ნად და­იკ­ლებს ჰა­ე­რის ტემ­პე­რა­ტუ­რა, მა­ღალ­თი­ან ზო­ნა­ში ზო­გან შე­საძ­ლე­ბე­ლია თოვ­ლი.

გა­რე­მოს ეროვ­ნუ­ლი სა­ა­გენ­ტოს ინ­ფორ­მა­ცი­ით, მო­სა­ლოდ­ნელ­მა ძლი­ერ­მა ნა­ლე­ქებ­მა შე­საძ­ლე­ბე­ლია სა­ქარ­თვე­ლოს მდი­ნა­რე­ებ­ზე წყლის დო­ნე­ე­ბის მნიშ­ვნე­ლო­ვა­ნი მა­ტე­ბა, ხოლო ქვეყ­ნის მთი­ან ზო­ნებ­ში მე­წყრუ­ლი პრო­ცე­სე­ბის ჩა­სახ­ვა - გა­აქ­ტი­უ­რე­ბა გა­მო­იწ­ვი­ოს.

myquiz