"ქართული ცეკვა ჰომოსექსუალისთვის "მასკულინურია" - აუკრძალა თუ არა ნინო სუხიშვილმა მოცეკვავეებს ფილმში "და ჩვენ ვიცეკვეთ" გადაღება | Allnews.Ge

"ქართული ცეკვა ჰომოსექსუალისთვის "მასკულინურია" - აუკრძალა თუ არა ნინო სუხიშვილმა მოცეკვავეებს ფილმში "და ჩვენ ვიცეკვეთ" გადაღება

"მე უბ­რა­ლოდ ვერ წარ­მო­მიდ­გე­ნია ქარ­თუ­ლი ცეკ­ვა რო­გორ შე­იძ­ლე­ბა (ჰო­მო­სექ­სუ­ალს) გა­მო­უ­ვი­დეს. აი, რა­ღაც­ნა­ი­რად ძა­ლი­ან მას­კუ­ლი­ნუ­რია ეს ქარ­თუ­ლი ცეკ­ვა. ამი­ტომ, ჩემი აზ­რით, მგო­ნია, რომ რთუ­ლი შე­სას­რუ­ლე­ბე­ლი იქ­ნე­ბა", - აღ­ნიშ­ნუ­ლი გან­ცხა­დე­ბა ქარ­თუ­ლი ეროვ­ნუ­ლი ბა­ლე­ტის - "სუ­ხიშ­ვი­ლე­ბის" ხელ­მძღვა­ნელ­მა, ნინო სუ­ხიშ­ვილ­მა პირ­ვე­ლი არ­ხის გა­და­ცე­მა­ში "გორ­გი­ლა­ძის აუ­ტა­ნე­ლი სიმ­სუ­ბუ­ქე" გა­ა­კე­თა. ნინო სუ­ხიშ­ვილ­მა ფილ­მის რე­ჟი­სორ­თან თა­ნამ­შრომ­ლო­ბა­ზე უა­რის თქმის მი­ზე­ზებ­ზე ისა­უბ­რა.

სუ­ხიშ­ვი­ლის მტკი­ცე­ბით, არ შე­უმ­ჩნე­ვია, რომ ან­სამ­ბლის არ­სე­ბო­ბის 80-წლი­ან ის­ტო­რი­ა­ში დას­ში ლგბტ თე­მის წარ­მო­მად­გენ­ლე­ბი იყ­ვნენ. მისი თქმით, "ეს ძა­ლი­ან შე­სამ­ჩნე­ვია".

"არ ვიცი, მე რაც ჩემი პრაქ­ტი­კი­დან მახ­სოვს, შეგ­ნე­ბუ­ლი ასა­კი­დან, მე არ მახ­სოვს. თუმ­ცა, იცი რო­გორ გი­თხრათ, მე ვთვლი, რომ ეს ყო­ველ­თვის საგ­რძნო­ბი და შე­სამ­ჩნე­ვია, თუმ­ცა არ შეგ­ვიმ­ჩნე­ვია", - გა­ნა­ცხა­და მან.

წამ­ყვა­ნის შე­კი­თხვას, ხომ არ ფიქ­რობს, რომ მო­ცეკ­ვა­ვე­ებს ორი­ენ­ტა­ცი­ის და­მალ­ვა ხელ­მძღვა­ნე­ლო­ბის შე­საძ­ლო ხის­ტი რე­აქ­ცი­ის გამო შე­იძ­ლე­ბა უწევ­დეთ, ის პა­სუ­ხობს, რომ საბ­ჭო­თა კავ­ში­რის დროს თე­მის წევ­რე­ბი სა­ხელ­მწი­ფოს გამო იმა­ლე­ბოდ­ნენ და ბოლო წლებ­ში არ არი­ან ხელ­მძღვა­ნე­ლე­ბი, ვი­საც ეს შე­იძ­ლე­ბა აწუ­ხებ­დეს.

"არა მგო­ნია მა­გის გამო. ჯერ ჯერ­თი, ად­რე­ულ წლებ­ში შე­იძ­ლე­ბა სა­ერ­თოდ იმი­ტომ მა­ლავ­დნენ, რომ ხელ­მძღვა­ნე­ლო­ბის კი არა, სა­ხელ­მწი­ფოს მხრი­დან იყო ეს... რამ­დენ­მა იზა­რა­ლა, დიდ­მა ხე­ლო­ვან­მა საბ­ჭო­თა კავ­ში­რის პე­რი­ოდ­ში მარ­ტო იმი­ტომ, რომ... ძა­ლი­ან ბევ­რმა, ძა­ლი­ან ბევ­რს კა­რი­ე­რა და­ენგრა. ამი­ტომ, აქ ხელ­მძღვა­ნე­ლო­ბა­ზე არ არის ლა­პა­რა­კი, აქ ქვეყ­ნის პო­ლი­ტი­კა­ზე იყო უფრო ლა­პა­რა­კი. ახლა ბოლო წლებ­ში კიდე არა მგო­ნია, რომ რო­მე­ლი­მე ხელ­მძღვა­ნელს ეს აწუ­ხებ­დეს.

იცით რა, მე უბ­რა­ლოდ ვერ წარ­მო­მიდ­გე­ნია ქარ­თუ­ლი ცეკ­ვა რო­გორ შე­იძ­ლე­ბა (ჰო­მო­სექ­სუ­ალს) გა­მო­უ­ვი­დეს. აი, რა­ღაც­ნა­ი­რად ძა­ლი­ან მას­კუ­ლი­ნუ­რია ეს ქარ­თუ­ლი ცეკ­ვა. ამი­ტომ, ჩემი აზ­რით, მგო­ნია, რომ რთუ­ლი შე­სას­რუ­ლე­ბე­ლი იქ­ნე­ბა ეს. თუმ­ცა, ახლა აქ არ არის მარ­ტო მა­მა­კაც­ზე ლა­პა­რა­კი, ქა­ლებ­ზე არ ვიცი ახლა, ყო­ველ შემ­თხვე­ვა­ში, ესეც არ შე­მიმ­ჩნე­ვია არას­დროს. ამი­ტომ, რთუ­ლია ამა­ზე ლა­პა­რა­კი, რო­გორ უნდა იცო­დე ეს წი­ნას­წარ", - გა­ნა­ცხა­და ნინო სუ­ხიშ­ვილ­მა.

ის ფიქ­რობს, რომ კრი­ტი­კა, რო­მე­ლიც მის წი­ნა­აღ­მდეგ გა­მო­ით­ქვა მა­შინ, როცა ფილმში "სუ­ხიშ­ვი­ლე­ბის" მო­ნა­წი­ლე­ო­ბა­ზე უარი თქვა, და­უმ­სა­ხუ­რე­ბე­ლია და რე­ჟი­სორ ლე­ვან აკი­ნის საქ­ცი­ე­ლი "ულა­მა­ზო" და "გა­ბუ­ქუ­ლი" იყო.

"აკინ­მა გა­ა­კე­თა ეს ყვე­ლა­ფე­რი. რა­ტომ­ღაც ჩემ მი­მართ გა­ნე­წყო უარ­ყო­ფი­თად, რომ ჩვენ ფილმში მო­ნა­წი­ლე­ო­ბა­ზე უარი ვუ­თხა­რით. მე არ მო­მე­წო­ნა სცე­ნა­რი. ჩვენს ოჯახ­ზე იყო ძი­რი­თა­დად სცე­ნა­რი თა­ვი­დან და და­ტო­ვა კი­დე­ვაც რა­ღა­ცა ფრა­ზე­ბი, რო­გორც მე მი­თხრეს ფილმში. [...]

პრო­ფე­სი­ო­ნა­ლე­ბის აზრი ვიცი, რომ ყვე­ლა­ზე სუს­ტი რგო­ლი ამ ფილმში არის ცეკ­ვა. ბუ­ნებ­რი­ვია, თუ აკი­ნი ნი­ჭი­ე­რი რე­ჟი­სო­რია, გათ­ვლა ჰქონ­და ჩვენ­ზე. ბევ­რად უკე­თე­სი ფილ­მი გა­მო­უ­ვი­დო­და, იქ რომ ილი­კოს და­ედ­გა სცე­ნე­ბი ცეკ­ვის და ან­სამ­ბლის დასს მი­ე­ღო მო­ნა­წი­ლე­ო­ბა, უფრო ეფექ­ტუ­რი იქ­ნე­ბო­და, ალ­ბათ, მის­თვის. ფილ­მი უკე­თე­სი შე­იძ­ლე­ბა გა­მო­სუ­ლი­ყო და შე­იძ­ლე­ბა, ამან გა­მო­იწ­ვია მისი გა­ღი­ზი­ა­ნე­ბა ჩვენ მი­მართ.

იმი­ტომ, რომ ჩვენ­მა შეხ­ვედ­რამ კარ­გად ჩა­ი­ა­რა. იყო ჩემ­თან ოფის­ში ვი­სა­უბ­რეთ, ვი­ჯე­ქით, აბ­სო­ლუ­ტუ­რად არა­ნა­ი­რი და­ძა­ბუ­ლო­ბა არ გვქო­ნია და ძა­ლი­ან მშვი­დი სა­უბ­რის მერე, რა­ტომ­ღაც მერე გა­ღი­ზი­ან­და...

მე შევ­თა­ვა­ზე, იქ­ნებ ქარ­თუ­ლი ცეკ­ვა ჩა­ა­ნაც­ვლო სპე­ცი­ა­ლო­ბით, რა­შიც უფრო ბუ­ნებ­რი­ვი იქ­ნე­ბო­და, მა­გა­ლი­თად ბა­ლე­ტი კლა­სი­კუ­რი, ან მო­დერნ ცეკ­ვა, სა­დაც უფრო მეტი და მი­ღე­ბუ­ლია სხვა ორი­ენ­ტა­ცი­ის ადა­მი­ა­ნე­ბის მუ­შა­ო­ბა, სა­დაც უფრო მე­ტად შე­იძ­ლე­ბა შეხ­ვდე ასეთ ნი­უ­ან­სებს. არაო, კონ­კრე­ტუ­ლად ქარ­თუ­ლი ცეკ­ვა­ზე უნ­დო­და და ნუ, გა­ა­კე­თა", - აღ­ნიშ­ნა მან.

ნინო სუ­ხიშ­ვი­ლის თქმით, ლე­ვან აკი­ნის გან­ცხა­დე­ბა, თით­ქოს მო­ცეკ­ვა­ვე­ებს და­ე­მუქ­რა არას­წო­რია და "სუ­ხიშ­ვი­ლე­ბის" ან­საბმ­ლის წევ­რებ­მა ფილმში მო­ნა­წი­ლე­ო­ბა­ზე უარი მის­გან და­მო­უ­კი­დებ­ლად თქვეს. ის ამ­ტკი­ცებს, რომ ყვე­ლას თა­ვი­სუ­ფა­ლი არ­ჩე­ვა­ნი აქვს და მას არ შე­უძ­ლია მო­ცეკ­ვა­ვე­ებს რამე ისე­თი აუკ­რძა­ლოს, რაც მის დასს არ ეხე­ბა.

"აკინს მუ­ქა­რა ჰქონ­და, რომ მსოფ­ლი­ოს თე­ატ­რებს დაგ­ვი­კე­ტა­ვენ და რა­ღაც­ნა­ი­რად გა­მოგ­ვიყ­ვა­ნა, რა­ღაც ასე, ჰო­მო­ფო­ბე­ბად და ეს ცოტა უშნო და ულა­მა­ზო საქ­ცი­ე­ლი იყო მისი მხრი­დან. თუმ­ცა, მე ჩემი აზრი მაქვს და და­მო­კი­დე­ბუ­ლე­ბა და ვი­ღა­ცას სხვა და­მო­კი­დე­ბუ­ლე­ბა, ყვე­ლა თა­ვი­სუ­ფა­ლია თა­ვის აზრში...

ხომ გე­უბ­ნე­ბით, ამ ფილმში მო­ნა­წი­ლე­ო­ბა არ მინ­დო­და ჩემს ან­სამ­ბლს მი­ე­ღო. ჯერ ეს ერთი, დროც არ გვქონ­და მა­გი­სი, აქე­დან რომ და­ვი­წყოთ, მე შე­მეძ­ლო, უამ­რა­ვი მი­ზე­ზი მეთ­ქვა".

ცნო­ბის­თვის, მსგავ­სი ში­ნა­არ­სის გან­ცხა­დე­ბე­ბი ნინო სუ­ხიშ­ვილ­მა 2019 წელ­საც გა­ა­კე­თა. მა­შინ ფილ­მის რე­ჟი­სო­რი ლე­ვან აკი­ნი ამ­ბობ­და, რომ ნინო სუ­ხიშ­ვილ­მა ფილ­მს პრობ­ლე­მე­ბი შე­უქ­მნა. აკი­ნის გან­ცხა­დე­ბით, მან ცეკ­ვის სტუ­დი­ებს მი­მარ­თა, ფილმში მო­ნა­წი­ლე მო­ცეკ­ვა­ვე­ე­ბი დაბ­ლო­კა და უთხრა, რომ ფილმში მო­ნა­წი­ლე­ო­ბის შემ­თხვე­ვა­ში, ცეკ­ვის შე­საძ­ლებ­ლო­ბა აღარ ექ­ნე­ბო­დათ.

მა­შინ სუ­ხიშ­ვილ­მა აკი­ნის პა­სუ­ხად გა­ნა­ცხა­და, რომ ეს სიც­რუე და ცი­ლის­წა­მე­ბაა და ისიც აღ­ნიშ­ნა, რომ "ის­ტო­რი­უ­ლად ან­სამ­ბლში სხვა ორი­ენ­ტა­ცი­ის კაცი არ ჰყო­ლი­ათ". მი­სი­ვე თქმით, აკინს შეს­თა­ვა­ზა ფილ­მი ქა­ლი­სა და კა­ცის სიყ­ვა­რულ­ზე გა­და­ე­ღო, რად­გან ბევ­რი ცეკ­ვა ქა­ლი­სა და მა­მა­კა­ცის ურ­თი­ერ­თო­ბა­ზეა.