"ერთი სანერვიულო თემა მოხსნილია... "ფაიზერს" მითითებული ვარგისიანობის ვადა გაუხანგრძლივდა 3 თვით" - რას წერს კულუმბეგოვი? | Allnews.Ge

"ერთი სანერვიულო თემა მოხსნილია... "ფაიზერს" მითითებული ვარგისიანობის ვადა გაუხანგრძლივდა 3 თვით" - რას წერს კულუმბეგოვი?

ბოლო პე­რი­ოდ­ში სა­ზო­გა­დო­ე­ბა­ში დიდი აჟი­ო­ტა­ჟი გა­მო­იწ­ვია გავ­რცე­ლე­ბულ­მა ინ­ფორ­მა­ცი­ამ, რომ სა­ქარ­თვე­ლო­ში არ­სე­ბუ­ლი "ფა­ი­ზე­რის" დო­ზე­ბი გა­ფუჭ­დე­ბო­და, რად­გან მათ ვადა ნო­ემ­ბერ­ში გას­დით.

ინ­ფორ­მა­ცი­ას ინ­ფექ­ცი­უ­რი სა­ა­ვად­მყო­ფო­სა დი­რექ­ტო­რი თენ­გიზ ცერ­ცვა­ძეს გა­მო­ეხ­მა­ურ­და და აღ­ნიშ­ნა, რომ თუ ხალ­ხი დრო­უ­ლად არ აიც­რე­ბა ვაქ­ცი­ნა ნამ­დვი­ლად გა­ფუჭ­დე­ბა.

"ადრე, სა­ნამ ვაქ­ცი­ნის შე­მო­ტა­ნა დაგ­ვი­ან­და და სხვა­თა შო­რის, ისიც დაგ­ვი­ან­და ამ ან­გა­ჟი­რე­ბუ­ლი ადა­მი­ა­ნე­ბის გამო, რომ ჩი­ნუ­რი ვაქ­ცი­ნა არ უნ­დო­დათ, პირ­და­პირ გა­მო­დი­ოდ­ნენ და ამ­ბობ­დნენ: "მე გა­ვი­კე­თებ მხო­ლოდ "ფა­ი­ზერს“ და ამი­ტომ სა­ხელ­მწი­ფომ და­აგ­ვი­ა­ნა შე­მო­ტა­ნა. ახლა, "ფა­ი­ზე­რი“ გვაქვს სწო­რედ ყვე­ლა­ზე მეტი. "ფა­ი­ზე­რი“ ფუჭ­დე­ბა, ვადა გა­უ­დის და რას შვრე­ბით, ხალ­ხო! ადა­მი­ა­ნი "ფა­ი­ზერს“ გა­ა­ფუ­ჭებს?! მა­შინ აჩუ­ქებს სხვას, ვი­საც ჩვენ­ზე მეტი პა­სუ­ხის­მგებ­ლო­ბა აქვს და ვინც ამას გა­მო­ი­ყე­ნებს. გვაქვს "სი­ნო­ვა­კი“, "სი­ნო­ფარ­მი“ , "ას­ტრა­ზე­ნე­კა“, მი­ვი­ღებთ "ჯონ­სონ და ჯონ­სონს“. მე ვერ გა­ვი­გე, მარ­თლა სა­ბო­ტაჟს აწყობთ?! რას აკე­თებთ?!“, - გა­ნა­ცხა­და ცერ­ცვა­ძემ.

-0:04 რო­გორც ცოტა ხნის წინ ალერ­გო­ლოგ­მა ბი­ძი­ნა კუ­ლუმ­ბე­გოვ­მა სო­ცი­ა­ლურ ქსელ­ში და­წე­რა, აღ­ნიშ­ნულ თე­მა­ზე სა­ნერ­ვი­უ­ლო აღა­რა­ფე­რია. მან ამის დას­ტუ­რად კვლე­ვე­ბი მო­იყ­ვა­ნა, რომ­ლის თა­ნახ­მად ფა­ი­ზერ/ბი­ონ­ტე­კის ვაქ­ცი­ნას მი­თი­თე­ბუ­ლი ვარ­გი­სი­ა­ნო­ბის ვადა 3 თვით გა­უ­ხან­გრძლივ­დათ.

"ერთი სა­ნერ­ვი­უ­ლო თემა მოხ­სნი­ლია, ვაქ­ცი­ნე­ბი აღარ გვი­ფუჭ­დე­ბა. FDA - იმ 22 სექ­ტემ­ბერს ოფი­ცი­ა­ლუ­რად და­ა­დას­ტუ­რა, რომ ფა­ი­ზერ/ბი­ონ­ტე­კის ვაქ­ცი­ნას მი­თი­თე­ბუ­ლი ვარ­გი­სი­ა­ნო­ბის ვადა გა­უ­ხან­გრძლივ­და 3 თვით!" - წერს კუ­ლუმ­ბე­გო­ვი.