"ადამიანები უმეტესად ვიღაცისთვის ცხოვრობენ... ამიტომაც გრძნობენ თავს უბედურად" - ექიმი, რომელიც საზოგადოებას "ბედნიერების ფორმულას" ასწავლის | Allnews.Ge

"ადამიანები უმეტესად ვიღაცისთვის ცხოვრობენ... ამიტომაც გრძნობენ თავს უბედურად" - ექიმი, რომელიც საზოგადოებას "ბედნიერების ფორმულას" ასწავლის

"ბედ­ნი­ე­რე­ბა მი­უღ­წე­ვე­ლი იქ­ნე­ბა იქამ­დე, სა­ნამ არ ის­წვა­ლით, იყოთ ბედ­ნი­ე­რე­ბი ახლა და ამ წუ­თას" - ეს გა­მო­ნათ­ქვა­მი წლე­ბია, ვიცი, მაგ­რამ მე­გო­ნა, რომ მა­ინც თა­ვის­თვის, სა­დღაც არ­სე­ბობ­და და რე­ა­ლო­ბას­თან სა­ერ­თო არა­ფე­რი ჰქონ­და. ასე არ აღ­მოჩ­ნდა, მარ­თლაც არ­სე­ბო­ბენ ადა­მი­ა­ნე­ბი, რომ­ლე­ბიც ბედ­ნი­ე­რე­ბას კი არ ელო­დე­ბი­ან, ბედ­ნი­ე­რე­ბი აქ და ახლა ხდე­ბი­ან და მას სხვებ­საც უნა­წი­ლე­ბენ...

ამის თვალ­ნა­თე­ლი მა­გა­ლი­თი პრო­ფე­სო­რი, რეპ­რო­დუქ­ტო­ლო­გი არ­სენ გვე­ნე­ტა­ძეა. ადა­მი­ანს, რო­ემლსაც ცხოვ­რე­ბა­ში არა­ერ­თი პრობ­ლე­ბა აქვს დაძ­ლე­უ­ლი, მათ შო­რის, კი­ბოც კი და დღემ­დე არა­ერ­თი გა­მოწ­ვე­ვის წი­ნა­შე უწევს პი­რის­პირ ყოფ­ნა, თავს ბედ­ნი­ერ ადა­მი­ა­ნად მი­იჩ­ნევს.

125174692-390805405618054-2622208227369750325-n-72093-1632556561.jpg

ამი­ტო­მაც მი­ა­ნი­ჭეს მას "ბედ­ნი­ე­რე­ბის ელ­ჩის" წო­დე­ბა. მას­ვე ეკუთ­ვნის თბი­ლის­ში "ბე­ნი­ე­რე­ბის მო­ნუ­მენ­ტის" დად­გმა, "ბედ­ნი­ე­რე­ბის სკვე­რის" გახ­სნა და "თა­ვი­სუ­ფა­ლი მო­ქა­ლა­ქის მო­ნუ­მენ­ტის" შექ­მნის იდე­აც...

"ვი­ღებ­დი პო­ზი­ტივს, ამას­ვე ვას­ხი­ვებ­დი, ასე იყო სულ," - ამ­ბობს ბა­ტო­ნი არ­სე­ნი, მაგ­რამ თუ რო­დის და­არ­ქვა ამ ყვე­ლა­ფერს ბედ­ნი­ე­რე­ბა, რო­დის და­უ­მე­გობ­რდა სა­კუ­თარ თავს, რო­დის იგ­რძნო თავი დე­და­მი­წის რი­გით მო­ქა­ლა­ქედ, ამა­ზე AMBEBI.GE-ს თა­ვად უამ­ბობს:

- ამას წი­ნათ ერთი ფრა­ზა წა­ვი­კი­თხე - "შენს ცხოვ­რე­ბა­ში ორი უმ­ნიშ­ვნე­ლო­ვა­ნე­სი თა­რი­ღია - ერთი, რო­დე­საც და­ი­ბა­დე, მე­ო­რე, რო­დე­საც გა­ი­გე, რის­თვის და­ი­ბა­დე". ორი­ვე ვიცი, და­ვი­ბა­დე - 1963 წლის 2 აგ­ვის­ტოს და მე­ო­რე - უკვე ბევ­რი წე­ლია, მი­ზა­ნიც გარ­კვე­უ­ლი მაქვს - ჩვე­ნი კლი­ნი­კა ხომ იმის­თვი­საა, რომ სა­დამ­დეც ხელი მიგ­ვიწ­ვდე­ბა, პრო­ფე­სი­უ­ლი და ყო­ველ­დღი­უ­რი ცხოვ­რე­ბით, დე­და­მი­წა უკე­თე­სი გავ­ხა­დოთ, ადა­მი­ა­ნე­ბი გა­ვა­ბედ­ნი­ე­როთ...

თუმ­ცა ამ ყვე­ლაფ­რის ფონ­ზე ჩემი ცხოვ­რე­ბი­დან მა­ინც ორ თა­რიღს გა­მოვ­ყოფ­დი - 2005 წელს რო­მი­დან ევ­რო­პის კონ­გრე­სი­დან მოვ­დი­ო­დი, სა­დაც ევ­რო­პის გი­ნე­კო­ლოგ-ენ­დოს­კო­პის­თა ასო­ცი­ა­ცი­ა­ში სა­ქარ­თვე­ლოს პრე­ზი­დენ­ტის სტა­ტუ­სით გახ­ლდით. მოკ­ლედ, აე­რო­პორ­ტში ვი­ჯე­ქი და ვხე­დავ­დი ხალ­ხს, მოგ­ზა­უ­რებს, მზავ­რებს რო­გორ მოძ­რობ­დნენ (სა­ერ­თოდ სი­ა­მოვ­ნე­ბას მა­ნი­ჭებს სხვადსხვა მიხვრა-მოხვრის, ჩაც­მუ­ლო­ბის მსოფ­ლიო მო­ქა­ლა­ქე­ე­ბის ხილ­ვა) და მა­შინ მივ­ხვდი, რომ არც ერთი მათ­გა­ნი ჩემ­ზე არც მეტი და არც ნაკ­ლე­ბი არაფ­რით იყო და მათ­თან ერ­თად, დე­და­მი­წის ერთ-ერთი თა­ვი­სუ­ფა­ლი მო­ქა­ლა­ქე მეც ვი­ყა­ვი.

123310789-424320865626824-9049722192385605726-n-72063-1632556488.jpg

იმის მერე, რო­დე­საც ლექ­ცი­ე­ბის კი­თხვა და­ვი­წყე, ამას სულ ვამ­ბობ­დი, რომ არა­ვი­თა­რი მნიშ­ვნე­ლო­ბა არ აქვს იმას, ამე­რი­კის პრე­ზი­დენ­ტი იქ­ნე­ბი, რო­მე­ლი­მე ქვეყ­ნის მო­ქა­ლა­ქე, ნო­ბე­ლის პრე­მი­ის ლა­უ­რე­ა­ტი თუ რი­გი­თი მუშა, არა­ვის­ზე მეტი და არც ნაკ­ლე­ბი არ ვარ! შე­იძ­ლე­ბა, ვი­ღა­ცას ჩემ­ზე მეტი საქ­მე აქვს გა­კე­თე­ბუ­ლი, მაგ­რამ თავ­სუ­ფა­ლი მო­ქა­ლა­ქის პრი­ცი­პი­დან გა­მომ­დი­ნა­რე, მეც ისე­თი­ვე უფ­ლე­ბე­ბი მაქვს, ისე­ვე ვსუნ­თქავ, რო­გორც ის...

- მე­ო­რე თა­რი­ღად რას მი­იჩ­ნევთ?

- მე­ო­რე შემ­თხვე­ვა 2017 წელს იყო, რო­დე­საც ჩარ­ლი ჩაპ­ლი­ნის სახლ-მუ­ზე­უ­მი­დან წა­მო­სულ­მა ვთქვი, რომ მეც, ჩემს ქვე­ყა­ნას, ადა­მი­ა­ნებს თა­ვი­სი ბედ­ნი­ე­რე­ბის აღ­ქმი­სა და შე­მეც­ნე­ბის გარ­კვე­უ­ლი აქ­ტი­ვო­ბე­ბი გვჭირ­დე­ბა-მეთ­ქი...

- ამის მერე მო­გე­ცათ "ბედ­ნი­ე­რე­ბის მო­ნუ­მენ­ტის" შექ­მნის იდე­აც?

- დიახ და ჩემს მე­გო­ბარს, სკულპტ­როს ლე­ვან ვარ­დო­სა­ნი­ძეს ვთხო­ვე, მას­ზე მუ­შა­ო­ბა და­ე­წყო. იცით, რომ "ბედ­ნი­ე­რე­ბის მო­ნუ­მენ­ტი" ამ ქა­ლაქ­ში წე­ლი­წად­ზე მე­ტია, რაც დგას და იქვე არ­სე­ბობს "ბედ­ნი­ე­რე­ბის სკვე­რიც". მალე თბი­ლი­სის აე­რო­პორ­ტში "თა­ვი­სუ­ფა­ლი მო­ქა­ლა­ქის მო­ნუ­მენ­ტიც" გა­იხ­სნე­ბა. მსგავ­სი მო­ნუ­მენ­ტი კი­დევ სხვა­გან და­იდ­გმე­ბა, კი­დევ სხვა­გა­ნაც და ასე, ეს არის ცხოვ­რე­ბა...

- ე.ი. თქვე­ნი ასე­თი და­მო­კი­დე­ბუ­ლე­ბით სა­ბო­ლო­ოდ მიხ­ვე­დით ფორ­მუ­ლამ­დე - "თა­ვი­სუფ­ლე­ბა + ღირ­სე­ბა =ბედ­ნი­ე­რე­ბას?"

- თუ თავ­სუ­ფა­ლი ადა­მი­ა­ნი ღირ­სე­ბას­თან და­მე­გობ­რდე­ბა, შან­სი იმის, რომ მან თავი ბედ­ნი­ე­რად იგ­რძნოს, დი­დია და ეს ფორ­მუ­ლით ასე გად­მო­ვე­ცი - "თა­ვი­სუფ­ლე­ბა + ღირ­სე­ბა = ბედ­ნი­ე­რე­ბას"... ეს ალ­ბათ ბევ­რის­თვის სა­კა­მა­თოა, მაგ­რამ ჩემ­თვის ასეა და კარ­გია!

განაგრძეთ კითხვა