ნიკა მელიამ მერობის კანდიდატების დებატები დატოვა - კახა კალაძემ მას რეპლიკით - "სულ კარგად ბრძანდებოდეთ" უპასუხა | Allnews.Ge

ნიკა მელიამ მერობის კანდიდატების დებატები დატოვა - კახა კალაძემ მას რეპლიკით - "სულ კარგად ბრძანდებოდეთ" უპასუხა

„ნა­ცი­ო­ნა­ლუ­რი მოძ­რა­ო­ბის“ თბი­ლი­სის მე­რო­ბის კან­დი­დატ­მა ნიკა მე­ლი­ამ სა­ქარ­თვე­ლოს პირ­ვე­ლი არ­ხის ეთერ­ში დე­და­ქა­ლა­ქის მე­რო­ბის კან­დი­და­ტე­ბის დე­ბა­ტე­ბი ​ პრო­ტეს­ტის ნიშ­ნად და­ტო­ვა.

დე­ბა­ტებ­ში, სა­დაც დე­და­ქა­ლა­ქის მე­რო­ბის 16 კან­დი­და­ტია წარ­მოდ­გე­ნი­ლი, ნიკა მე­ლი­ამ თბი­ლი­სის „ქარ­თუ­ლი ოც­ნე­ბის“ მე­რო­ბის კან­დი­დატს კო­რუმ­პი­რე­ბუ­ლი და კრი­მი­ნა­ლე­ბის მფარ­ვე­ლი უწო­და.

სტუ­დი­ის და­ტო­ვე­ბის მი­ზე­ზად მე­ლი­ამ და­ა­სა­ხე­ლა ის, რომ ერთ სივ­რცე­ში ყოფ­ნას არ აპი­რებ­და „მო­ძა­ლა­დე, კო­რუმ­პი­რე­ბულ, ძირ­გა­მომ­პალ ადა­მი­ან­თან, რო­მე­ლიც მარ­თავს კრი­მი­ნა­ლებს“.

ამას­თან, მა­შინ, რო­დე­საც მე­ლია მი­მარ­თავ­და კახა კა­ლა­ძეს და „ქარ­თულ ოც­ნე­ბას“ წარ­მო­ად­გი­ნა ფოტო, რო­მელ­ზეც დმა­ნის­ში მომ­ხდა­რი და­პი­რის­პი­რე­ბი­სას და­შა­ვე­ბუ­ლი ადა­მი­ა­ნი იყო გა­მო­სა­ხუ­ლი.

"რა­ტომ მო­ვე­დი და რა­ტომ ვი­ღებ მო­ნა­წი­ლე­ო­ბას ამ ფორ­მატ­ში, ფორ­მა­ტი, რო­მე­ლიც არა­ნა­ი­რად არ უწყობს ხელს რე­ა­ლუ­რი დე­ბა­ტე­ბის გა­მარ­თვას და ამა­ში, სამ­წუ­ხა­როდ ჩვე­ნი მა­ყუ­რე­ბე­ლიც დარ­წმუნ­დე­ბა, მაგ­რამ სი­მარ­თლეს გე­ტყვით- მო­ვე­დი აქ, პირ­ველ რიგი, იმის­თვის, რომ „ქარ­თუ­ლი ოც­ნე­ბის“ გე­ნე­რა­ლურ მდი­ვანს პი­რა­დად ვუ­თხრა, თუ რა ამო­რა­ლუ­რად მო­ძა­ლა­დე და კო­რუმ­პი­რე­ბუ­ლი ადა­მი­ა­ნე­ბი არი­ან დღეს ხე­ლი­სუფ­ლე­ბა­ში. მო­ვე­დი იმი­სათ­ვის, რომ ვუ­თხრა, ეს ადა­მი­ა­ნე­ბი არა­ფერს თა­კი­ლო­ბენ, ძა­ლა­დო­ბენ მშვი­დო­ბი­ან მო­ქა­ლა­ქე­ებ­ზე, ძა­ლა­დო­ბენ დღი­სით, მზი­სით. ეს ადა­მი­ა­ნე­ბი და ეს ბა­ტო­ნი, რო­მე­ლიც აქ არის წარ­მოდ­გე­ნი­ლი უსა­ზღვროდ კო­რუმ­პი­რე­ბუ­ლი ადა­მი­ა­ნია, კრი­მი­ნა­ლე­ბის მფარ­ვე­ლი და დამ­საქ­მე­ბე­ლი, აი, ამას სჩა­დის. დღეს დმა­ნის­ში, ყვე­ლამ კარ­გად ვი­ცით რა გა­ა­კე­თეს. ამი­ტომ, ეს არის ადა­მი­ა­ნი, რო­მე­ლიც უნდა და­მარ­ცხდეს არა რო­მე­ლი­მე პო­ლი­ტი­კუ­რი პარ­ტი­ის მიერ, არა­მედ ქარ­თვე­ლი ხალ­ხის მიერ და და­მარ­ცხდე­ბა, იმი­ტომ, რომ ეს ადა­მი­ა­ნი არის მო­ძა­ლა­დე, მე ვარ გულ­წრფე­ლი და რა­საც ვგუ­ლის­ხმობ იმას ვსა­უბ­რობ. პა­ტივს ვცემ ყვე­ლა კან­დი­და­ტის ამომ­რჩე­ველს, მაგ­რამ ერთ სივ­რცე­ში მო­ძა­ლა­დე, კო­რუმ­პი­რე­ბულ, ძირ­გა­მომ­პალ ადა­მი­ან­თან, რო­მე­ლიც მარ­თავს კრი­მი­ნა­ლებს, მე არ ვა­პი­რებ ყოფ­ნას. ესეც ასე, კარ­გად ბრძან­დე­ბო­დეთ, დიდი მად­ლო­ბა“, - გა­ნა­ცხა­და მე­ლი­ამ.

მა­შინ, რო­დე­საც ნიკა მე­ლია დე­ბა­ტე­ბის სტუ­დი­ას ტო­ვებ­და „ქარ­თუ­ლი ოც­ნე­ბის“ თბი­ლი­სის მე­რო­ბის კან­დი­დატ­მა კახა კა­ლა­ძემ რეპ­ლი­კის სა­ხით მე­ლი­ას უთხრა, რომ სტუ­დი­ი­დან ისე გა­ვი­დეს, რომ მიკრო­ფო­ნი და­ტო­ვოს.

„სულ კარ­გად ბრძან­დე­ბო­დეთ. მიდი, მიდი. მიკრო­ფო­ნი დაგ­ვი­ტო­ვე და ისე გადი“, - აღ­ნიშ­ნა კახა კა­ლა­ძემ.

myquiz