თანამედროვე ეპოქის სექს-სიმბოლო - ვინ არის ახალბედა ესპანელი მსახიობი, რომელსაც უკვე მილიონობით ფანი ჰყავს | Allnews.Ge

თანამედროვე ეპოქის სექს-სიმბოლო - ვინ არის ახალბედა ესპანელი მსახიობი, რომელსაც უკვე მილიონობით ფანი ჰყავს

"ელი­ტა" - ასე ჰქვია Netflix-ის გახ­მა­უ­რე­ბულ და პო­პუ­ლა­რულ ეს­პა­ნურ სე­რი­ალს, რო­მელ­საც მთე­ლი მსოფ­ლი­ოს მას­შტა­ბით და მათ შო­რის სა­ქარ­თვე­ლო­შიც უამ­რა­ვი მა­ყუ­რე­ბე­ლი ჰყავს. სე­რი­ალ­მა, რო­მე­ლიც სკო­ლის მოს­წავ­ლე­ებ­ზე გვიყ­ვე­ბა, არა­ერთ ახალ­ბე­და მსა­ხი­ობს მო­უ­ტა­ნა პო­პუ­ლა­რო­ბა, აღი­ა­რე­ბა და წარ­მა­ტე­ბა, თუმ­ცა მათ შო­რის გა­მორ­ჩე­უ­ლად წარ­მა­ტე­ბუ­ლი აღ­მოჩ­ნდა ეს­პა­ნე­ლი ამო­მა­ვა­ლი ვარ­სკვლა­ვის, ეს­თერ ეს­პო­სი­ტოს­თვის.

აღ­სა­ნიშ­ნა­ვია, რომ ეს­თე­რი სე­რი­ალ­ში მთა­ვარ როლს არ ას­რუ­ლებს, თუმ­ცა თა­ვი­სი მომ­ხიბ­ვლე­ლი გა­რეგ­ნო­ბის, შარ­მის, ქა­რიზ­მი­სა და ნი­ჭის წყა­ლო­ბით, "ელი­ტის" მთა­ვარ აღ­მო­ჩე­ნად იქცა. 21 წლის გო­გო­ნას დღეს უკვე თა­ნა­მედ­რო­ვე ეპო­ქის სექს-სიმ­ბო­ლოს უწო­დე­ბენ.

ester6-70760-1632111827.jpg

ეს­თე­რი მად­რიდ­ში და­ი­ბა­და და ბავ­შვო­ბი­დან­ვე და­ინ­ტე­რე­სე­ბუ­ლი იყო მსა­ხი­ო­ბის პრო­ფე­სი­ით. 16 წლის იყო, რო­დე­საც სამ­სა­ხი­ო­ბო ოს­ტა­ტო­ბის შეს­წავ­ლა და­ი­წყო. "ელი­ტამ­დე" ეს­თერს რამ­დე­ნი­მე როლი ჰქონ­და ფილ­მებ­ში, თუმ­ცა ამ რო­ლებს მის­თვის სა­ერ­თა­შო­რი­სო აღი­ა­რე­ბა არ მო­უ­ტა­ნია.

მას შემ­დეგ, რაც აღ­ნიშ­ნულ­მა სე­რი­ალ­მა მსოფ­ლი­ო­ში მი­ლი­ო­ნო­ბით მა­ყუ­რე­ბე­ლი ეკ­რან­თან მი­ი­ზი­და, Neflix-მა ეს­თერ­თან ოფი­ცი­ა­ლუ­რი კონ­ტრაქ­ტი გა­ა­ფორ­მა, რა­საც მოჰ­ყვა მთა­ვა­რი რო­ლე­ბი - When the angels sleep-სა და Your son-ში.

ester2-70802-1632111866.jpg

ეს­თე­რი ამ­ბობს, რომ მას არას­დროს ხიბ­ლავ­და სა­შუ­ა­ლო სკო­ლა­ში სი­ა­რუ­ლი, რად­გა­ნაც მისი აზ­რით, სკო­ლა კულ­ტუ­რი­თა და ხე­ლოვ­ნე­ბით და­ინ­ტე­რე­სე­ბულ მოს­წავ­ლე­ებს არა­ფერს სთა­ვა­ზობს და ამ მი­მარ­თუ­ლე­ბით არა­ფერს ას­წავ­ლის. სწო­რედ ამი­ტომ, სკო­ლის წლებს სი­ხა­რუ­ლით არ იხ­სე­ნებს.

განაგრძეთ კითხვა