მასშტაბური ძარცვა ერაყში, ქართველი ქალის მონაწილეობით - "მოპარულია 2.6 მილიონი დოლარი და 4 კილოგრამი ოქრო" | Allnews.Ge

მასშტაბური ძარცვა ერაყში, ქართველი ქალის მონაწილეობით - "მოპარულია 2.6 მილიონი დოლარი და 4 კილოგრამი ოქრო"

ერაყ­ში, დაჰუ­კის პრო­ვინ­ცი­ა­ში ოთხმა მძარ­ცველ­მა, მათ შო­რის ქარ­თველ­მა ქალ­მა, ერთ-ერთი ოჯა­ხი­დან 2.6 მი­ლი­ო­ნი აშშ დო­ლა­რი და 4 კი­ლოგ­რა­მი ოქრო მო­ი­პა­რა, - ინ­ფორ­მა­ცი­ას გა­მო­ცე­მა Rudaw-ი ავ­რცე­ლებს.

გა­მო­ცე­მის ცნო­ბით, ქალი აღ­ნიშ­ნულ ოჯახ­ში დამ­ლა­გებ­ლად მუ­შა­ობ­და და მან და­ნა­შა­უ­ლი 3 თა­ნამ­ზრახ­ველ­თან ერ­თად ჩა­ი­დი­ნა, რომ­ლე­ბიც სა­ქარ­თვე­ლო­დან აგ­ვის­ტოს ბო­ლოს ძარ­ცვის მიზ­ნით ჩა­ვიდ­ნენ. ძარ­ცვა მა­შინ გა­ნა­ხორ­ცი­ე­ლეს, რო­დე­საც ოჯა­ხი შინ არ იმ­ყო­ფე­ბო­და.

„რო­დე­საც ქალი დარ­წმუნ­და, რომ პატ­რო­ნი სახ­ლში არ იმ­ყო­ფე­ბო­და, და­უ­რე­კა თა­ნამ­ზრახ­ვე­ლებს და მშვი­დად ჩა­ი­დი­ნეს ძარ­ცვა,“- გა­ნა­ცხა­და დაჰუ­კის პო­ლი­ცი­ის დი­რექ­ტორ­მა სპე­ცი­ა­ლუ­რად გა­მარ­თულ პრეს­კონ­ფე­რენ­ცი­ა­ზე.

სა­მარ­თალ­დამ­ცა­ვებ­მა სათ­ვალ­თვა­ლო კა­მე­რე­ბის დახ­მა­რე­ბით ფუ­ლი­სა და ოქ­როს პოვ­ნა და პატ­რო­ნის­თვის დაბ­რუ­ნე­ბა შეძ­ლეს. მათი ინ­ფორ­მა­ცი­ით, მძარ­ცვე­ლებ­მა რე­გი­ო­ნის და­ტო­ვე­ბა შეძ­ლეს, თუმ­ცა მო­პა­რუ­ლი ფუ­ლი­სა და ძვირ­ფა­სე­უ­ლო­ბის გა­ტა­ნა ვერ მო­ა­ხერ­ხეს.

myquiz