რამდენი ადამიანია ვაქცინის ორივე დოზით აცრილი საქართველოში - უახლესი მონაცემები | Allnews.Ge

რამდენი ადამიანია ვაქცინის ორივე დოზით აცრილი საქართველოში - უახლესი მონაცემები

და­ა­ვა­დე­ბა­თა კონ­ტრო­ლი­სა და სა­ზო­გა­დო­ებ­რი­ვი ჯან­მრთე­ლო­ბის ეროვ­ნუ­ლი ცენ­ტრის ცნო­ბით, 10 სექ­ტემ­ბრის მო­ნა­ცე­მე­ბით, სა­ქარ­თვე­ლო­ში სულ 1 433 296 აც­რაა ჩა­ტა­რე­ბუ­ლი.

მათი ინ­ფორ­მა­ცი­ით, სულ მცი­რე 1 დო­ზით ვაქ­ცი­ნი­რე­ბუ­ლია 879 384 ადა­მი­ა­ნი, რაც მოზ­რდი­ლი მო­სახ­ლე­ო­ბის 30.8%-ს შე­ად­გენს.

რო­გორც და­ა­ვა­დე­ბა­თა კონ­ტრო­ლი­სა და სა­ზო­გა­დო­ებ­რი­ვი ჯან­მრთე­ლო­ბის ეროვ­ნულ ცენ­ტრში აღ­ნიშ­ნა­ვენ, სრუ­ლად ვაქ­ცი­ნი­რე­ბუ­ლია 553 912 ადა­მი­ა­ნი, რაც მოზ­რდი­ლი მო­სახ­ლე­ო­ბის 19.4%-ია.

მა­თი­ვე გან­მარ­ტე­ბით, 9 სექ­ტემ­ბერს აიც­რა 24 325 ადა­მი­ა­ნი

myquiz