როდის აღდგება საზოგადოებრივი ტრანსპორტის მოძრაობა - საკოორდინაციო საბჭომ გადაწყვეტილება მიიღო | Allnews.Ge

როდის აღდგება საზოგადოებრივი ტრანსპორტის მოძრაობა - საკოორდინაციო საბჭომ გადაწყვეტილება მიიღო

13 სექ­ტემ­ბრი­დან სა­ზო­გა­დო­ებ­რი­ვი ტრან­სპორ­ტის მოძ­რა­ო­ბა აღ­დგე­ბა. შე­სა­ბა­მი­სი გა­და­წყვე­ტი­ლე­ბა სა­კო­ორ­დი­ნა­ციო საბ­ჭომ მი­ი­ღო.

რო­გორც სხდო­მის დას­რუ­ლე­ბის შემ­დეგ აღი­ნიშ­ნა, სა­ზო­გა­დო­ებ­რი­ვი ტრან­სპორ­ტის გახ­სნის გარ­და, ყვე­ლა სხვა შე­ზღუდ­ვა ძა­ლა­ში რჩე­ბა.