"საინტერესო სიახლე სინოფარმი/სინოვაკით აცრილებისთვის!" - რა ინფორმაციას ავრცელებს ბიძინა კულუმბეგოვი ჩინური ვაქცინების ეფექტიანობის შესახებ | Allnews.Ge

"საინტერესო სიახლე სინოფარმი/სინოვაკით აცრილებისთვის!" - რა ინფორმაციას ავრცელებს ბიძინა კულუმბეგოვი ჩინური ვაქცინების ეფექტიანობის შესახებ

ალერ­გო­ლოგ-იმუ­ნო­ლო­გი ბი­ძი­ნა კუ­ლუმ­ბე­გო­ვი კო­რო­ნა­ვირუ­სის სა­წი­ნა­აღ­მდე­გო სი­ნო­ფარ­მის და სი­ნო­ვა­კით აც­რილ­თათ­ვის სა­ინ­ტე­რე­სო სი­ახ­ლეს აქ­ვეყ­ნებს, საქ­მე ეხე­ბა ახალ კვლე­ვას, რომ­ლის მი­ხედ­ვი­თაც აღ­ნიშ­ნუ­ლი ვაქ­ცი­ნე­ბის ეფექ­ტი­ა­ნო­ბა კო­ვიდ-19-ის დელ­ტა ვა­რი­ან­ტის მი­მართ მა­ღა­ლია.

"სა­ინ­ტე­რე­სო სი­ახ­ლე სი­ნო­ფარ­მი/სი­ნო­ვა­კით აც­რი­ლე­ბის­თვის!

ჟურ­ნალ ლან­ცე­ტის პრეპ­რინ­ტში გა­მოჩ­ნდა ჩი­ნუ­რი მო­ნა­ცე­მე­ბი სი­ნო­ფარ­მი/სი­ნო­ვა­კის კლი­ნი­კუ­რი ეფექ­ტუ­რო­ბის შე­სა­ხებ ჩი­ნეთ­ში მიმ­დი­ნა­რე დელ­ტა ვა­რი­ან­ტით (B.1.617.2) გა­მოწ­ვე­უ­ლი აფეთ­ქე­ბის (მა­ი­სი-ივ­ნი­სი, გუ­ან­დონ­გი) დროს.

10 ათას ადა­მი­ან­ზე არ­სე­ბუ­ლი დაკ­ვირ­ვე­ბაა, სი­ნო­ვა­კი/სი­ნო­ფარ­მის გა­მო­ყე­ნე­ბის პრო­პორ­ცია იყო 60/30-ზე.

აქე­დან მხო­ლოდ 19 ადა­მი­ანს (ყვე­ლა აუც­რელს) გა­ნუ­ვი­თარ­და მძი­მე/კრი­ტი­კუ­ლი და­ა­ვა­დე­ბა.

100% ეფექ­ტუ­რო­ბა მძი­მე/კრი­ტი­კულ და­ა­ვა­დე­ბის გან­ვი­თა­რე­ბა­ზე!

70% ეფექ­ტუ­რო­ბა სა­შუ­ა­ლო სიმ­ძი­მის და­ა­ვა­დე­ბის გან­ვი­თა­რე­ბა­ზე!59% სიმპტო­მუ­რი და­ა­ვა­დე­ბის­გან დაც­ვა!" - წერს კუ­ლუმ­ბე­გო­ვი.