როდის აგრილდება საქართველოში - "მოსალოდნელია წვიმა, სეტყვა და ძლიერი ქარი" | Allnews.Ge

როდის აგრილდება საქართველოში - "მოსალოდნელია წვიმა, სეტყვა და ძლიერი ქარი"

2-3 სექ­ტემ­ბერს სა­ქარ­თვე­ლო­ში მო­სა­ლოდ­ნე­ლია წვი­მა ელ­ჭე­ქით, ზო­გან ძლი­ე­რი, დრო­გა­მოშ­ვე­ბით იქ­რო­ლებს და­სავ­ლე­თის მი­მარ­თუ­ლე­ბის ძლი­ე­რი ქარი, შე­საძ­ლე­ბე­ლია სე­ტყვა, ზღვა­ზე 4-5 ბა­ლი­ა­ნი შტორ­მი. სი­ნოპ­ტი­კო­სე­ბის პროგ­ნო­ზით, და­სავ­ლეთ სა­ქარ­თვე­ლო­ში ჰა­ე­რის ტემ­პე­რა­ტუ­რა მნიშ­ვნე­ლოვ­ნად და­იკ­ლებს.

გა­რე­მოს ეროვ­ნუ­ლი სა­ა­გენ­ტოს ინ­ფორ­მა­ცი­ით, მო­სა­ლოდ­ნელ­მა ძლი­ერ­მა ნა­ლექ­მა შე­საძ­ლე­ბე­ლია სა­ქარ­თვე­ლოს პა­ტა­რა მდი­ნა­რე­ებ­ზე წყალ­მო­ვარ­დნე­ბი, ხოლო ქვეყ­ნის მთი­ან ზო­ნებ­ში მე­წყრუ­ლი პრო­ცე­სე­ბის ჩა­სახ­ვა-გა­აქ­ტი­უ­რე­ბა გა­მო­იწ­ვი­ოს.