"ქართველები არიან ჩემი ნათესავები, ჩემი ხალხი, აბა, სიძემ რამე ხომ უნდა გააკეთოს ქვეყნისთვის?!" - რიჩარდ ოგბუნუჯუ | Allnews.Ge

"ქართველები არიან ჩემი ნათესავები, ჩემი ხალხი, აბა, სიძემ რამე ხომ უნდა გააკეთოს ქვეყნისთვის?!" - რიჩარდ ოგბუნუჯუ

თბი­ლი­სის მე­რო­ბის კან­დი­და­ტი, ნი­გე­რი­ე­ლი რი­ჩარდ ოგ­ბუ­ნუ­ჯუ ამ­ბობს, რომ მან იცის რა არის თბი­ლი­სელ­თა პრობ­ლე­მა და შე­უძ­ლია ამ პრობ­ლე­მე­ბის მოგ­ვა­რე­ბა. აღ­ნიშ­ნუ­ლის შე­სა­ხებ ოგ­ბუ­ნუ­ჯუმ "პა­ლიტ­რა­ნი­უ­სის" ეთერ­ში, გა­და­ცე­მა "ნი­უს­რუმ­ში" სტუმ­რო­ბი­სას ისა­უბ­რა.

"ჩვენ გვაქვს (კა­ლა­ძე­ზე) უკე­თე­სი სა­შუ­ა­ლე­ბა ვუშ­ვე­ლოთ ჩვე­უ­ლებ­რივ მო­ქა­ლა­ქე­ებს, იმი­ტომ, რომ მე ვცხოვ­რობ აქ, რო­გორც ჩვე­უ­ლებ­რი­ვი ქარ­თვე­ლი. ქუ­ჩა­ში მე ფე­ხით დავ­დი­ვარ და ვიცი მო­სახ­ლე­ო­ბას რა უნდა, რა უჭირს, ჩვენ შეგ­ვიძ­ლია მო­ვაგ­ვა­როთ ეს პრობ­ლე­მე­ბი. ხალ­ხი მში­ე­რია, ყვე­ლა­ზე მთა­ვა­რი აქ არის ის, რომ ხალ­ხი მში­ე­რია, უმუ­შევ­რე­ბი არი­ან.

ყვე­ლა­ზე დიდი "ვაპ­რო­სი", რო­მე­ლიც არის, რამ­დე­ნად სან­დო მთავ­რო­ბაა და სან­დო ადა­მი­ა­ნე­ბი არი­ან. როცა სან­დო ადა­მი­ა­ნია, ყვე­ლა­ფე­რი არის სან­დო. მე შე­მიძ­ლია მეტი გა­ვა­კე­თო (კა­ლა­ძე­ზე).

კა­ლა­ძე კაი ადა­მი­ა­ნია, მაგ­რამ მე ვიცი თბი­ლის­ლე­ბის პრობ­ლე­მე­ბი და შე­მიძ­ლია მათი მოგ­ვა­რე­ბა. მათ უკვე გა­ა­კე­თეს რამ­დე­ნიც შე­უძ­ლი­ათ და მე შე­მიძ­ლია უკე­თე­სად გა­ვა­კე­თო, რაც მო­სახ­ლე­ო­ბას სჭირ­დე­ბა. მო­სახ­ლე­ო­ბას სჭირ­დე­ბა სამ­სა­ხუ­რი, არ არის სამ­სა­ხუ­რი, არც იმე­დი არ არის, არც ხვა­ლე არ არის იმე­დი, არც მო­მავ­ლის იმე­დი არ არის. მე შე­მიძ­ლია ამ პრობ­ლე­მის მოგ­ვა­რე­ბა. მე სა­ქარ­თვე­ლო­ში ვარ, მარ­ტო აქა­ურ პრობ­ლე­მებ­ზე ვფიქ­რობ, ქარ­თვე­ლე­ბი არი­ან ჩემი ნა­თე­სა­ვე­ბი, ჩემი ხალ­ხი, აბა, სი­ძემ რამე ხომ უნდა გა­ა­კე­თოს ქვეყ­ნის­თვის?!" - ამ­ბობს ოგ­ბუ­ნუ­ჯუ.

ცნო­ბის­თვის, რი­ჩარდ ოგ­ბუ­ნუ­ჯუ წლე­ბია, რაც სა­ქარ­თვე­ლო­ში ცხოვ­რობს. მას ქარ­თვე­ლი მე­უღ­ლე ჰყავს. თბი­ლი­სის მე­რო­ბის კან­დი­და­ტად ის სა­არ­ჩევ­ნო სუ­ბი­ექ­ტმა "ჩვე­ნი გა­ერ­თი­ა­ნე­ბუ­ლი სა­ქარ­თვე­ლო“ წა­რად­გი­ნა.