რამდენი ადამიანია სრულად აცრილი საქართველოში - დღევანდელი მონაცემები | Allnews.Ge

რამდენი ადამიანია სრულად აცრილი საქართველოში - დღევანდელი მონაცემები

კონ­ტრო­ლი­სა და სა­ზო­გა­დო­ებ­რი­ვი ჯან­მრთე­ლო­ბის ეროვ­ნუ­ლი ცენ­ტრის ცნო­ბით, დღე­ვან­დე­ლი მო­ნა­ცე­მე­ბით, სულ ჩა­ტა­რე­ბუ­ლია 1 145 925 აცრა.

მათი ინ­ფორ­მა­ცი­ით, ერთი დო­ზით ვაქ­ცი­ნი­რე­ბუ­ლია 771 055 ადა­მი­ა­ნი, რაც მოზ­რდი­ლი მო­სახ­ლე­ო­ბის 27.0%-ს შე­ად­გენს.

სრუ­ლად ვაქ­ცი­ნი­რე­ბუ­ლია 374 870 ადა­მი­ა­ნი, რაც მოზ­რდი­ლი მო­სახ­ლე­ო­ბის 13.1%-ს შე­ად­გენს.

28 აგ­ვის­ტოს აიც­რა 20 678 ადა­მი­ა­ნი.