ე.წ. ხანგრძლივი კოვიდი შესაძლოა წელიწადზე მეტ ხანს გაგრძელდეს - რა აჩვენა ახალმა კვლევამ? | Allnews.Ge

ე.წ. ხანგრძლივი კოვიდი შესაძლოა წელიწადზე მეტ ხანს გაგრძელდეს - რა აჩვენა ახალმა კვლევამ?

ახა­ლი კვლე­ვის თა­ნახ­მად, პა­ცი­ენ­ტე­ბის ნა­წილს, რომ­ლე­ბიც კო­რო­ნა­ვირუ­სის გამო ჰოს­პი­ტა­ლი­ზი­რე­ბულ­ნი იყ­ვნენ, სიმპტო­მე­ბი ერთ წელ­ზე მეტ­ხანს გა­უგ­რძელ­დათ. სიმპტო­მებს შო­რის აღი­ნიშ­ნე­ბო­და დაღ­ლი­ლო­ბა და სუნ­თქვის უკ­მა­რი­სო­ბა. ჩი­ნუ­რი კვლე­ვა სა­მე­დი­ცი­ნო ჟურ­ნალ "ლან­ცეტ­ში“ გა­მოქ­ვეყ­ნდა, რომ­ლის თა­ნახ­მად, ჰოს­პი­ტა­ლი­ზი­რე­ბულ პა­ცი­ენ­ტთა ნა­ხე­ვარს ერთი წლის შემ­დეგ დაღ­ლი­ლო­ბა, კუნ­თე­ბის სი­სუს­ტე ან სხვა სა­ხის სიმპტო­მი მა­ინც აღე­ნიშ­ნე­ბო­და.

სა­ინ­ტე­რე­სოა ისიც, რომ მა­მა­კა­ცებ­თან შე­და­რე­ბით, აღ­ნიშ­ნუ­ლი სიმპტო­მე­ბით ქა­ლე­ბი 43 %-ით მე­ტად და­ზა­რალ­დნენ.

Lancet - ის მიერ, კვლე­ვას­თან ერ­თად გა­მოქ­ვეყ­ნე­ბულ სა­რე­დაქ­ციო მა­სა­ლა­ში ნათ­ქვა­მია, რომ "შე­სა­ბა­მი­სი მკურ­ნა­ლო­ბის ან თუნ­დაც სა­რე­ა­ბი­ლი­ტა­ციო რე­კო­მენ­და­ცი­ე­ბის გა­რე­შე, "ხან­გრძლივ­მა კო­ვიდ­მა" გავ­ლე­ნა მო­ახ­დი­ნა ადა­მი­ა­ნე­ბის ნორ­მა­ლურ ცხოვ­რე­ბა­სა და შრო­მი­სუ­ნა­რი­ა­ნო­ბა­ზე".

კვლე­ვა­ში თით­ქმის 1 300 ადა­მი­ა­ნი მო­ნა­წი­ლე­ობ­და.