საქართველოში ამინდი გაუარესდება - მოსალოდნელია წვიმა და ძლიერი ქარი | Allnews.Ge

საქართველოში ამინდი გაუარესდება - მოსალოდნელია წვიმა და ძლიერი ქარი

8-10 აგ­ვის­ტოს სა­ქარ­თვე­ლო­ში მო­სა­ლოდ­ნე­ლია დრო­გა­მოშ­ვე­ბით წვი­მა ელ­ჭე­ქით, ზო­გან ძლი­ე­რი, შე­საძ­ლე­ბე­ლია სე­ტყვა, ქა­რის გაძ­ლი­ე­რე­ბა, ზღვა­ზე 2-3 ბა­ლი­ა­ნი ღელ­ვა, - ამის შე­სა­ხებ ინ­ფორ­მა­ცი­ას გა­რე­მოს ეროვ­ნუ­ლი სა­ა­გენ­ტო ავ­რცე­ლებს.

მა­თი­ვე ინ­ფორ­მა­ცი­ით, და­სავ­ლეთ სა­ქარ­თვე­ლო­ში აგ­რილ­დე­ბა, ხოლო აღ­მო­სავ­ლეთ სა­ქარ­თვე­ლო­ში მა­ღა­ლი ტემ­პე­რა­ტუ­რუ­ლი ფონი შე­ნარ­ჩუნ­დე­ბა.

„მო­სა­ლოდ­ნელ­მა ძლი­ერ­მა ნა­ლე­ქებ­მა შე­საძ­ლე­ბე­ლია სა­ქარ­თვე­ლოს პა­ტა­რა მდი­ნა­რე­ებ­ზე წყალ­მო­ვარ­დნე­ბი, ხოლო ქვეყ­ნის მთი­ან ზო­ნებ­ში მე­წყრუ­ლი პრო­ცე­სე­ბის ჩა­სახ­ვა - გა­აქ­ტი­უ­რე­ბა გა­მო­იწ­ვი­ოს“, - აღ­ნიშ­ნუ­ლია გავ­რცე­ლე­ბულ ინ­ფორ­მა­ცი­ა­ში.