რა ხდება ბათუმში, სადაც ძლიერი წვიმის შედეგად ქუჩები დაიტბორა? | Allnews.Ge

რა ხდება ბათუმში, სადაც ძლიერი წვიმის შედეგად ქუჩები დაიტბორა?

ბა­თუმ­ში ძლი­ე­რი წვი­მის შე­დე­გად ე.წ. ჭა­ო­ბის და ხო­ფის მიმ­დე­ბა­რე ტე­რი­ტო­რი­ა­ზე 10 -მდე ქუჩა და­იტ­ბო­რა. ად­გი­ლობ­რი­ვე­ბის ინ­ფორ­მა­ცი­ით, ძლი­ე­რი ნა­ლე­ქის გამო, გა­და­ად­გი­ლე­ბა გან­სა­კუთ­რე­ბით აღ­მა­შე­ნებ­ლის ქუ­ჩა­ზე უჭირთ. მო­სახ­ლე­ო­ბის თქმით, ცალ­კე­ულ ქუ­ჩებ­ზე შე­უძ­ლე­ბე­ლია ფე­ხით გა­და­ად­გი­ლე­ბა.

მო­ქა­ლა­ქე­ე­ბი აცხა­დე­ბენ, რომ მო­უ­წეს­რი­გე­ბე­ლი ინფრას­ტრუქ­ტუ­რის გამო, დიდი რა­ო­დე­ნო­ბით წყლის გა­ტა­რე­ბა დრო­უ­ლად ვერ ხდე­ბა, რაც ქუ­ჩე­ბის დატ­ბორ­ვას იწ­ვევს.

cvima-1-1627380580.jpg

თა­ვის მხრივ, შპს "ბა­თუ­მის წყალ­ში“ აცხა­დე­ბენ, რომ პრე­ვენ­ცი­ის მიზ­ნით, მო­ბი­ლუ­რი ჯგუ­ფე­ბი იმ ქუ­ჩებ­ზე გა­ვიდ­ნენ, სა­დაც ძლი­ე­რი წვი­მის დროს ტე­რი­ტო­რია ხში­რად იტ­ბო­რე­ბა. უწყე­ბის ინ­ფორ­მა­ცი­ით, წყლის გამ­ტა­რი მი­ლე­ბის აქ­ტი­უ­რი გაწ­მენ­დი­თი სა­მუ­შა­ო­ე­ბი მიმ­დი­ნა­რე­ობს.