პოლიციამ პარლამენტთან ცოცხალი ჯაჭვი გააკეთა - რა ვითარებაა საკანონმდებლო ორგანოსთან | Allnews.Ge

პოლიციამ პარლამენტთან ცოცხალი ჯაჭვი გააკეთა - რა ვითარებაა საკანონმდებლო ორგანოსთან

12:55 / 18-07-2021 სა­მარ­თალ­დამ­ცვე­ლებ­მა პარ­ლა­მენ­ტთან ცო­ცხა­ლი ჯაჭ­ვი გა­ა­კე­თეს. ისი­ნი პარ­ლა­მენ­ტთან შეკ­რე­ბილ მე­დი­ის წარ­მო­მად­გენ­ლებს, აქ­ტი­ვის­ტებს და ოპო­ზი­ცი­ის წარ­მო­მად­გენ­ლებს სა­კა­ნონ­მდებ­ლო ორ­გა­ნოს შე­ნო­ბას­თან მის­ვლის სა­შუ­ა­ლე­ბას არ აძ­ლე­ვენ.

მე­დი­ის წარ­მო­მად­გენ­ლებს სა­კა­ნონ­მდებ­ლო ორ­გა­ნო­ში შეს­ვლა და ში­ნა­გან საქ­მე­თა მი­ნის­ტრის­თვის კი­თხვე­ბის დას­მა პი­რის­პირ სურ­დათ, თუმ­ცა მათ ამის სა­შუ­ა­ლე­ბა პო­ლი­ცი­ამ არ მის­ცათ.

სა­მარ­თალ­დამ­ცვე­ლე­ბის გან­ცხა­დე­ბით, პარ­ლა­მენ­ტის შე­ნო­ბა­ში შეს­ვლა უსაფრ­თხო­ე­ბის რე­ჟი­მის გამო არ არის შე­საძ­ლე­ბე­ლი.