ჰაერის ტემპერატურამ შესაძლოა 39 გრადუსს გადააჭარბოს - უახლოეს დღეებში ძლიერი სიცხეებია მოსალოდნელი | Allnews.Ge

ჰაერის ტემპერატურამ შესაძლოა 39 გრადუსს გადააჭარბოს - უახლოეს დღეებში ძლიერი სიცხეებია მოსალოდნელი

სა­ქარ­თვე­ლო­ში ჰა­ე­რის ტემ­პე­რა­ტუ­რამ შე­საძ­ლოა 39 გრა­დუსს გა­და­ა­ჭარ­ბოს. ამის შე­სა­ხებ ინ­ფორ­მა­ცი­ას გა­რე­მოს ეროვ­ნუ­ლი სა­ა­გენ­ტო ავ­რცე­ლებს.

"17-20 ივ­ლისს და­სავ­ლეთ, ხოლო 18-21 ივ­ლისს აღ­მო­სავ­ლეთ სა­ქარ­თვე­ლო­ში ჰა­ე­რის ტემ­პე­რა­ტუ­რამ შე­საძ­ლე­ბე­ლია 39 გრა­დუსს გა­და­ა­ჭარ­ბოს.

მო­სა­ლოდ­ნე­ლი ჰა­ე­რის მა­ღა­ლი ტემ­პე­რა­ტუ­რა ტყის ხან­ძრე­ბის გა­ჩე­ნის ერთ-ერთი ხელ­შემ­წყო­ბი პი­რო­ბაა”, - აღ­ნიშ­ნუ­ლია გა­რე­მოს ეროვ­ნუ­ლი სა­ა­გენ­ტოს მიერ გავ­რცე­ლე­ბულ ინ­ფორ­მა­ცი­ა­ში.