"მე არ ვარ მოძალადე, მე ვარ ქართველი ვაჟკაცი" - ხმაური დავით კუტალაძის პროცესზე, ჟურნალისტებმა ის სხდომათა დარბაზიდან შეძახილების ფონზე გააცილეს | Allnews.Ge

"მე არ ვარ მოძალადე, მე ვარ ქართველი ვაჟკაცი" - ხმაური დავით კუტალაძის პროცესზე, ჟურნალისტებმა ის სხდომათა დარბაზიდან შეძახილების ფონზე გააცილეს

„ტვ პირ­ვე­ლის“ ოპე­რა­ტო­რის, ლექ­სო ლაშ­ქა­რა­ვას მი­მართ გან­ხორ­ცი­ე­ლე­ბუ­ლი ჯგუ­ფუ­რი ძა­ლა­დო­ბის ფაქ­ტზე ბრალ­დე­ბულ და­ვით კუ­ტა­ლა­ძის გან­ცხა­დე­ბას, რომ "ის მო­ძა­ლა­დე არ არის და რომ ქარ­თვე­ლი ვაჟ­კა­ცია, მე­დი­ის წარ­მო­მად­გენ­ლე­ბის მხრი­დან სა­სა­მარ­თლოს სხდო­მა­თა დარ­ბაზ­ში ხმა­უ­რი მოყ­ვა.

ბრალ­დე­ბუ­ლი კუ­ტა­ლა­ძე, რო­მე­ლიც პრო­ცეს­ზე აცხა­დებ­და, რომ ის მო­ძა­ლა­დე არ არის, ჟურ­ნა­ლის­ტებ­მა სხდო­მა­თა დარ­ბა­ზი­დან შე­ძა­ხი­ლე­ბის ფონ­ზე გა­ა­ცი­ლეს.

"ტრა­დი­ცი­ულ ოჯახ­ში გაზ­რდი­ლი ბიჭი ვარ ქუ­თა­ი­სი­დან. აქ არა­ერ­თხელ გა­აჟ­ღე­რეს, რომ მო­ძა­ლა­დე ვარ და ჯგუ­ფუ­რი თავ­დას­ხმის შე­დე­გად ჟურ­ნა­ლის­ტებ­ზე.

ჩვენ და­ვი­ნა­ხეთ ვი­დე­ო­ე­ბი, სა­დაც ლგბტ პი­რებ­მა ჩვე­ნი დრო­შის ფონ­ზე და ქარ­თუ­ლი მუ­სი­კის ფონ­ზე ჩა­ი­წე­რეს უმ­სგავ­სი საქ­ცი­ე­ლე­ბი, ჩვენს ბიბ­ლი­ას, ჩვენს სა­მე­ბას მი­ა­ყე­ნეს სი­ტყვი­ე­რი შე­უ­რა­ცყო­ფა და ამ ყვე­ლა­ფერს სა­ხე­ლი და­არ­ქვეს, რომ ისი­ნი გა­მო­ვი­დოდ­ნენ რუს­თა­ველ­ზე და და­არ­ქვეს ღირ­სე­ბის მარ­ში, ეს იყო ჩვე­ნი სუ­ლი­ე­რი, მო­ლა­რუ­ლი, ადა­მი­ა­ნუ­რი გა­მოწ­ვე­ვა. ამ საქ­ცი­ე­ლე­ბით დავ­რწმუნ­დი, რომ მათ სურ­დათ, რომ ჩვენ გვე­ძა­ლა­და მათ­ზე...

მათ შე­მო­უშ­ვეს ჟურ­ნა­ლის­ტე­ბი, ვე­რა­ვინ იტყვის, რომ მე მო­ძა­ლა­დე ვარ, 5-ჯერ მაქვს ვე­რო­პის სა­ზღვა­რი გა­დაკ­ვე­თი­ლი, სა­ქარ­თვე­ლო­შიც 29 წლის მაჩ­ვე­ნეთ წვრილ­მა­ნი ხუ­ლიგ­ნო­ბაც თუ ჩა­მი­დე­ნია, მათ სურთ ჩემ­გან მო­ძა­ლა­დე შექ­მნან, რად­გან შე­ეხ­ნენ ჩვენს ძვირ­ფასს, მე ვზრუ­ნავ ჩემი მო­მავ­ლის­თვის, მე სა­მა­გა­ლი­თო უნდა ვიყო მო­მა­ვა­ლი თა­ო­ბოს­თვის

ჟურ­ნა­ლის­ტებ­მა და­მაბ­რა­ლეს იმ ადა­მი­ა­ნის ხელ­ყო­ფა, ღმერ­თმა გა­ა­ნათ­ლოს მისი სული, ვინც გარ­და­იც­ვა­ლა. გან­ცხა­დე­ბა და­დეს, რომ ადა­მი­ანს სა­ხის ძვლე­ბი ჰქონ­და ჩამ­ტვრე­უ­ლი, ტვი­ნის შე­შუ­პე­ბა მი­ღე­ბუ­ლი, შემ­დეგ ვნა­ხეთ ვი­დეო, ადა­მი­ა­ნი შო­უ­ში გა­მო­დის და ნახწ­ვა­რი სა­ა­თი სა­უბ­რობს, რო­მე­ლიც ამ­ბობს, რომ მას არა­ფე­რი არ ჭირს და რომ მის სი­ცო­ცხლეს საფრ­თხე არ ემუქ­რე­ბა, 6 დღის მერე იდე­ბა ვი­დე­ო­ე­ბი, რომ ადა­მი­ა­ნი აფ­თი­აქ­ში შე­დის, მერე არა­ფხი­ზელ მდგო­მა­რე­ო­ბა­ში ბრუნ­დე­ბა.

მე მა­შინ მივ­ხვდი სწორ გზა­ზე, რომ ვი­დე­ქი, ყვე­ლამ შე­მო­მი­ტია, ტე­ლე­ვი­ზი­ამ, ჟურ­ნა­ლის­ტებ­მა, ხალ­ხს გა­აც­ნეს, რო­გორც მო­ძა­ლა­დე, მე არ ვარ მო­ძა­ლა­დე, მე ვარ ქარ­თვე­ლი ვაჟ­კა­ცი, რო­მე­ლიც ყო­ველ­თვის ია­მა­ყებს რომ ქარ­თვე­ლია.

ჟურ­ნა­ლის­ტო­ბა იმას არ ნიშ­ნავს, რომ ყვე­ლაფ­რის უფ­ლე­ბა გაქვს, უნდა გა­ა­შუ­ქო სი­მარ­თლე. გარ­დაც­ვლი­ლი ადა­მი­ა­ნის კო­ლე­გამ ჩვენ­ზე და­წე­რა და ის არის, ვინც მე ხელი და­მა­დო. ვაჟ­კა­ცის პირ­ვე­ლი ღი­რე­ბუ­ლე­ბაა ქალს ხელი არ ახ­ლოს.

მე შმე­ომ­თა­ვა­ზეს ნი­ბის­მი­ერ ქვე­ყა­ნა­ში გაქ­ცე­ვა, მაგ­რამ მე უარი ვთქვი, დავ­რჩი ჩემ ბი­ჭებ­თან, მე გა­საქ­ცე­ვი არ მაქვს, გა­საქ­ცე­ვი იმ ადა­მი­ანს აქვს ვინც მარ­თა­ლი არაა და ხმა­მაღ­ლა არ ლა­პა­რა­კობს.

მე შე­იძ­ლე­ბა საკ­მა­რი­სი გა­ნათ­ლე­ბა არ მქონ­დეს, ღა­რიბ ოჯახ­ში გა­ვი­ზარ­დე და ად­ვო­კა­ტის აყ­ვა­ნის სა­შუ­ა­ლე­ბაც არ მქონ­და, მაგ­რამ მე მარ­თა­ლი, ქარ­თვე­ლი ვაჟ­კა­ცი ვარ, ვინც მო­მა­ლა­ვალ­ზე ზრუ­ნავს. იმ ფე­რა­დი დრო­შის უკან სა­ტა­ნა დგას, მათ არ გა­აჩ­ნი­ათ მო­რა­ლი, მე ვარ ღა­რი­ბი, მაგ­რამ სუ­ლით მდი­და­რი ადა­მი­ა­ნი, რო­მე­ლიც კავ­კა­სი­ის გულ­ში არას­დროს მოგ­ცემთ უფ­ლე­ბას ასე­თი მარ­ში ჩა­ტარ­დეს. მათ არ იცი­ან რას ნიშ­ნავს ადა­მი­ა­ნო­ბა, ისი­ნი ყვე­ლა­ფერ­ზე წა­მავ­ლე­ლე­ბი არი­ან. თქვენ წინ დგას ნამ­დვი­ლი ქარ­თვე­ლი ვაჟ­კა­ცი, ვინც თა­ვი­სი ხე­ლე­ბით აჭ­მევს მის დედ-მა­მას, ვი­საც აქვს მე­ურ­ნე­ო­ბა. მე არ მე­ში­ნია არა­ვი­სი, ვი­ნა­ი­დან ჩვენ მარ­თა­ლი ხალ­ხი ვართ. მე დაბ­რა­ლეს შავი დაჯ­გუ­ფე­ბის წევ­რად და რუ­სეთ­თამ კავ­ში­რი, მე მიყ­ვარს ჩემი სამ­შობ­ლო. მე აქე­დან შე­იძ­ლე­ბა ცი­ხე­ში ამო­მა­ყო­ფი­ნონ თავი, რად­გან მე პა­ტი­ო­სა­ნი გლე­ხი ოჯა­ხის შვი­ლი ვარ, მათ ჩემ წი­ნა­აღ­მდეგ არა­ნა­ი­რი მა­სა­ლა არ აქვთ, შო­უ­ებ­შიც კი ყვე­ლა­ნი ერ­თდრო­უ­ლად შე­მო­მიტ­რი­ალ­სა, მა­შინ მივ­ხვდი რომ მარ­თალ გზა­ზე ვდგა­ვარ",- გა­ნა­ცხა­და კუ­ტა­ლა­ძემ.

გა­მო­ძი­ე­ბის ინ­ფორ­მა­ცი­ით, და­ვით კუ­ტა­ლა­ძე და მას­თან ერ­თად მყო­ფი ჯგუ­ფურ ძა­ლა­დო­ბა­ში მო­ნა­წი­ლე პი­რე­ბი ჟურ­ნა­ლის­ტურ საქ­მი­ა­ნო­ბა­ში ხე­ლის შეშ­ლის მიზ­ნით და შე­უ­წყნა­რებ­ლო­ბის მო­ტი­ვით, თავს და­ესხნენ ტე­ლე­კომ­პა­ნია „TV პირ­ვე­ლის“ ოპე­რა­ტორს ლექ­სო ლაშ­ქა­რა­ვას. კერ­ძოდ, ბრალ­დე­ბუ­ლე­ბი ალექ­სან­დრე ლაშ­ქა­რა­ვას ფი­ზი­კუ­რი ძა­ლა­დო­ბით და სი­ტყვი­ე­რი შე­უ­რა­ცხყო­ფით, პრო­ფე­სი­უ­ლი საქ­მი­ა­ნო­ბის შე­წყვე­ტას აი­ძუ­ლებ­დნენ, რათა მისი მხრი­დან არ მომ­ხდა­რი­ყო ბრალ­დე­ბულ­თა მიერ გან­ხორ­ცი­ე­ლე­ბუ­ლი აგ­რე­სი­უ­ლი ქმე­დე­ბე­ბის გა­და­ღე­ბა და გავ­რცე­ლე­ბა.

და­ვით კუ­ტა­ლა­ძეს ბრალ­დე­ბა სა­ქარ­თვე­ლოს სის­ხლის სა­მარ­თლის კო­დექ­სის 154-ე მუხ­ლის მე­ო­რე ნა­წი­ლით (ჟურ­ნა­ლის­ტი­სათ­ვის პრო­ფე­სი­ულ საქ­მი­ა­ნო­ბა­ში უკა­ნო­ნოდ ხე­ლის შეშ­ლა, ჩა­დე­ნი­ლი ძა­ლა­დო­ბის მუ­ქა­რით), 156-ე მუხ­ლის მე-2 ნა­წი­ლის „ა“ ქვე­პუნ­ქტით (ადა­მი­ა­ნის დევ­ნა პრო­ფე­სი­ულ მოღ­ვა­წე­ო­ბას­თან და­კავ­ში­რე­ბით, ჩა­დე­ნი­ლი ძა­ლა­დო­ბით) და 225-ე მუხ­ლის მე­ო­რე ნა­წი­ლით (ჯგუ­ფურ ძა­ლა­დო­ბა­ში მო­ნა­წი­ლე­ო­ბა) წა­რედ­გი­ნა.

„TV პირ­ვე­ლის“ ოპე­რა­ტორ ალექ­სან­დრე ლაშ­ქა­რა­ვას მი­მართ და ამა­ვე ტე­ლე­კომ­პა­ნი­ის ჟურ­ნა­ლისტ მი­რან­და ბა­ღა­თუ­რი­ას მი­მართ გან­ხორ­ცი­ე­ლე­ბუ­ლი ძა­ლა­დო­ბის ფაქ­ტზე ამ დრო­ის­თვის და­კა­ვე­ბუ­ლია ხუთი პირი, მათ შო­რის ოთხს პა­ტიმ­რო­ბა აქვს შე­ფარ­დე­ბუ­ლი.

“თბი­ლი­სი პრა­ი­დის” სა­წი­ნა­აღ­მდე­გოდ გა­მარ­თუ­ლი აქ­ცი­ის საქ­მე­ზე მიმ­დი­ნა­რე გა­მო­ძი­ე­ბის ფარ­გლებ­ში, ამ დრო­ის­თვის, ბრა­ლი 21 პირს წა­რედ­გი­ნა. ამ ეტაპ­ზე, საქ­მე­ზე და­ზა­რა­ლე­ბუ­ლად ცნო­ბი­ლია 36 პირი, მათ შო­რის 30 ჟურ­ნა­ლის­ტი და ოპე­რა­ტო­რი.