აქციის მონაწილეები მთავრობას პრემიერ-მინისტრის გადასაყენებლად დროს ხვალ, 12:00 საათამდე აძლევენ | Allnews.Ge

აქციის მონაწილეები მთავრობას პრემიერ-მინისტრის გადასაყენებლად დროს ხვალ, 12:00 საათამდე აძლევენ

აქ­ცი­ის მო­ნა­წი­ლე­ე­ბი მთავ­რო­ბას პრე­მი­ერ-მი­ნის­ტრის გა­და­სა­ყე­ნებ­ლად დროს ხვალ, 12:00 სა­ა­თამ­დე აძ­ლე­ვენ. შე­სა­ბა­მი­სი გან­ცხა­დე­ბა პარ­ლა­მენ­ტთან აქ­ცი­ა­ზე გა­კეთ­და.

"მთა­ვა­რი არ­ხის" დი­რექ­ტო­რის ნიკა გვა­რი­ა­მი­ას თქმით, თუ ხვალ 12:00 სა­ა­თამ­დე ხე­ლი­სუფ­ლე­ბის სრუ­ლი შე­მად­გენ­ლო­ბა პრე­მი­ერ - მი­ნის­ტრის მე­თა­უ­რო­ბით და სუს-ის ხელ­მძღვა­ნე­ლი არ გა­დად­გე­ბა, პარ­ლა­მენ­ტის წინ ხვალ 18:00 სა­ათ­ზე აქ­ცია კვლავ გა­ი­მარ­თე­ბა.

"ჩვენ მი­ვე­ცით ვადა ხე­ლის­ფუ­ლე­ბას ხვალ 12:00 სა­ა­თამ­დე, ჩვენ­თვის მი­სა­ღე­ბი გა­და­წყვე­ტი­ლე­ბა ერ­თა­დერ­თია და ეს არის მთავ­რო­ბის სრუ­ლი შე­მად­გენ­ლო­ბით გა­დად­გო­მა პრე­მი­ე­რი ღა­რი­ბაშ­ვი­ლის მე­თა­უ­რო­ბით და სუსი ხელ­მძღვა­ნე­ლის ლი­ლუ­აშ­ვი­ლის გა­დად­გო­მა. აღ­ნიშ­ნუ­ლი მო­თხოვ­ნა თუ არ იქ­ნე­ბა შეს­რუ­ლე­ბუ­ლი ხვალ, ვიკ­რი­ბე­ბით ისევ აქ 18:00 სა­ათ­ზე“, - გა­ნა­ცხა­და გვა­რა­მი­ამ.