როგორია 3 ახალშობილის მდგომარეობა, რომელთაგან ერთს ე.წ. ინდური შტამი, ხოლო მეორეს "ბრიტანული" დაუდასტურდა - ექიმის კომენტარი | Allnews.Ge

როგორია 3 ახალშობილის მდგომარეობა, რომელთაგან ერთს ე.წ. ინდური შტამი, ხოლო მეორეს "ბრიტანული" დაუდასტურდა - ექიმის კომენტარი

3 ახალ­შო­ბი­ლი, რო­მელ­თა­გან ერთს პირ­ვე­ლა­დი სპე­ცი­ფი­უ­რი PCR კვლე­ვით ე.წ. ინ­დუ­რი შტა­მი და­უ­დას­ტურ­და, ხოლო მე­ო­რეს „ბრი­ტა­ნუ­ლი“, კვლავ მძი­მე მდგო­მა­რე­ო­ბა­შია, - ამის შე­სა­ხებ „ინ­ტერპრეს­ნი­უსს“ ცი­ციშ­ვი­ლის ბავ­შვთა ახა­ლი კლი­ნი­კის სა­მე­დი­ცი­ნო დი­რექ­ტორ­მა, მაია ჩხა­ი­ძემ გა­ნუ­ცხა­და. რაც შე­ე­ხე­ბა მე­სა­მე ბავ­შვს, მისი მდგო­მა­რე­ო­ბა სტა­ბი­ლუ­რად მძი­მეა, თუმ­ცა მისი კვლე­ვა ამ­ჟა­მად არ მიმ­დი­ნა­რე­ობს.

მაია ჩხა­ი­ძის თქმით, ბავ­შვი, რო­მელ­საც „ინ­დუ­რი“ შტა­მი და­უ­დას­ტურ­და, ოკუ­პი­რე­ბუ­ლი აფხა­ზე­თი­დან გა­მო­იყ­ვა­ნეს.

„სა­მი­ვე მათ­გა­ნის ჯან­მრთე­ლო­ბის მდგო­მა­რე­ო­ბა სტა­ბი­ლუ­რად მძი­მეა, ისევ მარ­თვით სუნ­თქვა­ზე რჩე­ბი­ან. ბავ­შვი, რო­მელ­საც პირ­ვე­ლა­დი სპე­ცი­ფი­უ­რი PCR კვლე­ვით ე.წ. ინ­დუ­რი შტა­მი და­უ­დას­ტუ­რა, ოკუ­პი­რე­ბუ­ლი აფხა­ზე­თი­დან გად­მო­იყ­ვა­ნეს, სო­ხუ­მის კლი­ნი­კა­ში იწვა და იქი­დან არის გად­მოყ­ვა­ნი­ლი“, - გა­ნა­ცხა­და ჩხა­ი­ძემ.

სა­ბო­ლოო პა­სუ­ხის მი­სა­ღე­ბად, კო­რო­ნა­ვირუს­ზე ორი­ვე ბავ­შვს ამოწ­მე­ბენ, მათი კვლე­ვის შე­დე­გე­ბი უახ­ლო­ეს პე­რი­ოდ­ში გახ­დე­ბა ცნო­ბი­ლი.