"ევროპაში არცთუ დიდი ხნის წინ ქალს ხმა არ ქონდა არჩევნებში... ჩვენს სტრატეგიულ პარტნიორ ამერიკაში ფერადკანიანებს დევნიდნენ..." - რას წერს მაკა ჩიჩუა | Allnews.Ge

"ევროპაში არცთუ დიდი ხნის წინ ქალს ხმა არ ქონდა არჩევნებში... ჩვენს სტრატეგიულ პარტნიორ ამერიკაში ფერადკანიანებს დევნიდნენ..." - რას წერს მაკა ჩიჩუა

სა­ქარ­თვე­ლოს ყო­ფი­ლი პირ­ვე­ლი ლედი, მაკა ჩი­ჩუა "ფე­ის­ბუ­ქის" პი­რად გვერ­დზე "თბი­ლი­სი პრა­ი­დის" გარშმო გან­ვი­თა­რე­ბულ მოვ­ლე­ნებს ეხ­მა­უ­რე­ბა:

"ისიც იყო არ­ცთუ დიდი ხნის წინ, როცა ოს­კარ უა­ილ­დი სექ­სუ­ა­ლუ­რი ორი­ენ­ტა­ცი­ის გამო და­ა­ტუ­სა­ღეს, პირ­და­პი­რი მნიშ­ვნე­ლო­ბით, თუმ­ცა მა­ლე­ვე მიხ­ვდნენ და შე­თან­ხმდნენ, რომ ეს ქმე­დე­ბა მცდა­რია ყო­ველ­მხრივ, რო­გორც სა­ხელ­მწი­ფო­ებ­რი­ვად ასე­ვე მო­რა­ლუ­რი!!!! მო­რა­ლუ­რი და ჰუ­მა­ნუ­რი თვალ­საზ­რი­სით. ბა­ლან­სის­თვის სა­ჭი­როა სხვა სტრა­ტე­გია, რო­მე­ლიც კა­ნონს და მო­რალს და­ა­რე­გუ­ლი­რებს... მე­ტად და­არ­ბი­ლებს და გა­ა­ა­და­მი­ა­ნუ­რებს სას­ტიკ სამ­ყა­როს... თუმ­ცა მკაც­რად და ხაზ­გას­მით კა­ნო­ნის ფარ­გლებ­ში... და­სავ­ლეთ­მა და ევ­რო­პამ ეს გზა აირ­ჩია... მა­თაც მძი­მე გზა გა­ი­ა­რეს... ძა­ლი­ან მძი­მე... ჩვენ დღეს გვინ­და ვი­ყოთ ცი­ვი­ლუ­რი ნა­წი­ლის მხა­რეს და ჯან­საღ მო­მა­ვალ­ზე ორი­ენ­ტი­რე­ბულ­ნი... იყო დრო როცა ევ­რო­პა­ში, და არ­ცთუ დიდი ხნის წინ ქალს ხმა არ ქონ­და არ­ჩევ­ნებ­ში... ჩვენს სტრა­ტე­გი­ულ პარტნი­ორ ამე­რი­კა­ში ფე­რად­კა­ნი­ა­ნებს დევ­ნიდ­ნენ... მოკ­ლედ იმის თქმა მინ­და, რომ ბრძო­ლაა სა­ჭი­რო, რომ ქვე­ყა­ნა გა­და­ვარ­ჩი­ნოთ და ჩვენს შვი­ლებს სამ­შობ­ლო შე­ვუ­ნარ­ჩუ­ნოთ... თა­ვი­სუ­ფა­ლი და ფე­რა­დი... რო­გო­რიც სი­ნამ­დვი­ლე­შია".