"მინდა მოსახლეობას ვაცნობო ძალიან პოზიტიური ინფორმაცია" - პრემიერის განცხადება ვაქცინაციასთან დაკავშირებით | Allnews.Ge

"მინდა მოსახლეობას ვაცნობო ძალიან პოზიტიური ინფორმაცია" - პრემიერის განცხადება ვაქცინაციასთან დაკავშირებით

„სი­ნო­ფარ­მი­სა“ და „სი­ნო­ვა­კის“ ვაქ­ცი­ნე­ბის მი­ლი­ო­ნი დოზა უკვე სა­ქარ­თვე­ლო­შია. ამის შე­სა­ხებ სა­ქარ­თვე­ლოს პრე­მი­ერ-მი­ნის­ტრმა ირაკ­ლი ღა­რი­ბაშ­ვილ­მა ბრი­ფინგზე გა­ნა­ცხა­და.

მი­სი­ვე თქმით, 5 ივ­ლი­სი­დან სა­ქარ­თვე­ლო­ში მა­სობ­რი­ვი ვაქ­ცი­ნა­ცია იწყე­ბა.

"მინ­და ჩვენს მო­სახ­ლე­ო­ბას ვაც­ნო­ბო ძა­ლი­ან პო­ზი­ტი­უ­რი ინ­ფორ­მა­ცია. დღეს ჩვენ ჩა­მოგ­ვი­ვი­და მი­ლი­ო­ნი დოზა ვაქ­ცი­ნა. ეს არის ჯან­დაც­ვის მსოფ­ლიო ორ­გა­ნი­ზა­ცი­ის მიერ აღი­ა­რე­ბუ­ლი ჩი­ნუ­რი ვაქ­ცი­ნე­ბი, რო­მელ­საც ჩვე­ნი მო­სახ­ლე­ო­ბა ძა­ლი­ან კარ­გად იც­ნობს - „სი­ნო­ფარ­მის“ და „სი­ნო­ვა­კის“ ვაქ­ცი­ნე­ბი. მი­ლი­ო­ნი დოზა უკვე არის ად­გილ­ზე. ჩვენ ახლა ვართ მზად, რომ ორ­შა­ბა­თი­დან და­ვი­წყოთ მა­სობ­რი­ვი ვაქ­ცი­ნა­ცი­ის პრო­ცე­სი“, - გა­ნა­ცხა­და ღა­რი­ბაშ­ვილ­მა.