როგორ იქცა ანასტასია არიადნად - "ფილმისთვის შემსრულებლებს ეძებდა. ერთი ნახვით მოვეწონე, თანაც მთავარი გმირის როლისთვის" | Allnews.Ge

როგორ იქცა ანასტასია არიადნად - "ფილმისთვის შემსრულებლებს ეძებდა. ერთი ნახვით მოვეწონე, თანაც მთავარი გმირის როლისთვის"

ალ­ბათ, გახ­სოვთ, ამ ცოტა ხნის წინ რომ დავ­წე­რეთ ქარ­თულ-ბრი­ტა­ნულ კოპ­რო­დუქ­ცი­ა­ზე, კი­ნო­ფილმზე - "ბე­ბია, ჩემი ერ­თა­დერ­თი სურ­ვი­ლით“, რომ­ლის საპ­რე­მი­ე­რო ჩვე­ნე­ბა რო­ტერ­და­მის სა­ერ­თა­შო­რი­სო ფეს­ტი­ვალ­ზე შედ­გა და - დიდი წარ­მა­ტე­ბი­თაც. ახ­ლა­ხან ფილ­მის პრე­მი­ე­რა მო­ე­წყო მოს­კოვ­ში და სწო­რედ რუ­სულ პრე­სა­სა და ტე­ლე­ვი­ზი­ა­ში გავ­რცე­ლე­ბუ­ლი ინ­ფორ­მა­ცი­ით შე­ვი­ტყვეთ მას­ზე. "ბე­ბია, ჩემი ერ­თა­დერ­თი სურ­ვი­ლით“ სა­რე­ჟი­სო­რო დე­ბი­უ­ტია რუ­სუ­ლი წარ­მო­მავ­ლო­ბის მწერ­ლი­სა და მხატ­ვრის­თვის - ჟუჟა დობ­რაშ­კუ­სის­თვის, რო­მე­ლიც ამ­ჟა­მად ლონ­დონ­ში ცხოვ­რობს, მი­სი­ვე და­წე­რი­ლია სცე­ნა­რიც. ფილ­მი შავ-თეთ­რია და გა­და­ღე­ბუ­ლია ქარ­თულ ენა­ზე. მას­ში გა­დამ­ღე­ბი ჯგუ­ფიც ქარ­თუ­ლია და - სა­შემ­სრუ­ლებ­ლოც. რე­ჟი­სორ­მა ფილმში გა­და­ი­ღო ქარ­თვე­ლი პრო­ფე­სი­ო­ნა­ლი და არაპრო­ფე­სი­ო­ნა­ლი მსა­ხი­ო­ბე­ბი: ანას­ტა­სია დე­ვიდსო­ნი, ანა ჩი­რა­ძე, ალექ­სან­დრე გლურ­ჯი­ძე, ნა­ტუ­კა გუ­ლი­საშ­ვი­ლი, გუ­ლი­კო გურ­გე­ნი­ძე, ანუ­შა ან­დრო­ნი­კაშ­ვი­ლი, თაკო აბა­ში­ძე და სხვ.

198094884-201949425128149-8270926566235495813-n-40822-1624521503.jpg

ფილ­მის სი­უ­ჟე­ტი სა­ქარ­თვე­ლო­ში, კერ­ძოდ - სა­მეგ­რე­ლო­ში ვი­თარ­დე­ბა და ძველ ტრა­დი­ცი­ას შე­ე­ხე­ბა. ფილმში მო­თხრო­ბი­ლია ერთი პრო­ვინ­ცი­უ­ლი ოჯა­ხის ამ­ბა­ვი. მის ანო­ტა­ცი­ა­ში ვკი­თხუ­ლობთ: "გარ­და­იც­ვლე­ბა ბე­ბია, რო­მე­ლიც ძა­ლი­ან თა­ვი­სე­ბუ­რი და მკაც­რი ქალი იყო. იგი ისეთ ცხოვ­რე­ბი­სე­ულ კვალს ტო­ვებს, რო­მე­ლიც სა­ა­ქა­ო­სა და სა­ი­ქი­ოს ერ­თმა­ნეთ­თან აკავ­ში­რებს, რათა ყვე­ლას ახ­სოვ­დეს, ვინ არის, სა­ი­დან მო­დის, რის­თვის ცო­ცხლობს და ცხოვ­რობს... ფილ­მის ცენ­ტრა­ლუ­რი პერ­სო­ნა­ჟია შვი­ლიშ­ვი­ლი - არი­ად­ნა (სა­ინ­ტე­რე­სოა, რომ მის ბე­ბი­ას მე­დეა ჰქვია), რო­მელ­საც ბავ­შო­ბა­ში ძა­ლი­ან ეში­ნო­და მკაც­რი ბე­ბი­ის.

ამ­ჯა­მად იგი უცხო­ეთ­ში ცხოვ­რობს, მო­დე­ლია და გარ­დაც­ვლი­ლი ბე­ბი­ის­თვის პა­ტი­ვის მი­სა­გე­ბად ევ­რო­პი­დან სა­ქარ­თვე­ლო­ში ბრუნ­დე­ბა... ფილმში 21-ე სა­უ­კუ­ნის იდე­ო­ლო­გია უკა­ნა პლან­ზე გა­და­დის და ქა­ლიშ­ვი­ლის მო­ნა­წი­ლე­ო­ბით ეკ­რან­ზე ძვე­ლი ტრა­დი­ცია ცო­ცხლდე­ბა... მას, რო­გორც ოჯა­ხის უმ­ცროს წევ­რს, ბე­ბი­ის სუ­ლის მო­სახ­სე­ნე­ბე­ლი წე­სის შეს­რუ­ლე­ბას და­ა­ვა­ლე­ბენ - სა­ა­ვად­მყო­ფო­და, სა­დაც ბე­ბია გარ­და­იც­ვა­ლა, სოფ­ლის სა­საფ­ლა­ომ­დე უნდა გა­ჭი­მოს ძაფი, რატა ბე­ბი­ის სული ცხედ­რის კვალს მიჰ­ყვეს. ფილ­მის მთა­ვა­რი გმი­რი ყვე­ლა­ნა­ი­რად ეწი­ნა­აღ­მდე­გე­ბა ამ, მისი აზ­რით, მოძ­ვე­ლე­ბულ ტრა­დი­ცი­ას, მაგ­რამ ბე­ბია იმ ქვეყ­ნი­და­ნაც კი კარ­ნა­ხობს შვი­ლიშ­ვილს, რომ და­ვა­ლე­ბა უნდა შე­ას­რუ­ლოს...“

juja-dobraskusi-1-41061-1624521553.jpg

ჟუჟა დობ­რაშ­კუ­სი

რე­ჟი­სო­რი ჟუჟა დობ­რაშ­კუ­სი ამ­ბობს, რომ იგი კარ­გად იც­ნობს სა­ხელ­გან­თქმუ­ლი ქარ­თუ­ლი კი­ნოს დი­დე­ბულ ტრა­დი­ცი­ებს და და­ურ­თავს, რომ სა­ქარ­თვე­ლო მი­თი­უ­რი ად­გი­ლია, სა­დაც ერ­თდრო­უ­ლად შე­იძ­ლე­ბა და­ი­ნა­ხო ადა­მი­ა­ნის წარ­სუ­ლი, აწ­მყო და მო­მა­ვა­ლი. სწო­რედ ამი­ტომ შე­არ­ჩია მან ფილ­მის გა­და­სა­ღე­ბად ეს ქვე­ყა­ნა და გან­მარ­ტავს, რომ სა­ი­ქი­ო­სა და სა­ა­ქა­ოს ამ­გვა­რად და­კავ­ში­რე­ბის კად­რე­ბი რე­ა­ლურ სი­ნამ­დვი­ლეს ასა­ხავს: სა­მეგ­რე­ლო­ში არის ტრა­დი­ცია, რომ­ლის თა­ნახ­მად, ადა­მი­ა­ნის სული გარ­დაც­ვლილს აუ­ცი­ლებ­ლად თან უნდა გაჰ­ყვეს და ამა­ში მას გა­ჭი­მუ­ლი ძაფი ეხ­მა­რე­ბაო...

"ბავ­შვო­ბი­დან ვოც­ნე­ბობ მსა­ხი­ო­ბო­ბა­ზე. 7 წლის ვი­ყა­ვი, თე­ატ­რა­ლურ კურ­სებ­ზე რომ შე­მიყ­ვა­ნეს და, მახ­სოვს, უბედ­ნი­ე­რე­სი ვი­ყა­ვი. ეს ფილ­მი კი - "ბე­ბია, ჩემი ერ­თა­დერ­თი სურ­ვი­ლით“ ჩემი დე­ბი­უ­ტი არის კი­ნო­ში და ამან კი­დევ უფრო დიდი ბედ­ნი­ე­რე­ბა მო­მი­ტა­ნა“, - მი­თხრა ფილმში მთა­ვა­რი პერ­სო­ნა­ჟის - არი­ად­ნას რო­ლის შემ­სრუ­ლე­ბელ­მა, 17 წლის ჟღალ­თმი­ან­მა ლა­მაზ­მა გო­გო­ნამ - ანას­ტა­სია დე­ვიდსონ­მა. ვიდ­რე გა­ვე­სა­უბ­რე­ბო­დი, გვა­რი­დან და არა­ქარ­თუ­ლი გა­რეგ­ნო­ბი­დან გა­მომ­დი­ნა­რე, უცხო­ე­ლი მე­გო­ნა, ნა­წი­ლობ­რივ, ასეც აღ­მოჩ­ნდა, მაგ­რამ ანას­ტა­სია ნამ­დვი­ლად ქარ­თვე­ლი გო­გო­ნაა, თბი­ლის­ში ცხოვ­რობს, სწავ­ლობს და სა­მო­დე­ლო სა­ა­გენ­ტო "ნა­ტა­ლის“ მო­დე­ლიც გახ­ლავთ.

197901991-3062890267276817-6819198517241216357-n-40834-1624521603.jpg

- მე­სა­მე წე­ლი­წა­დია, რაც "ნა­ტა­ლის“ მო­დე­ლი ვარ. პირ­ვე­ლად კი 15 წლის ასაკ­ში, სწო­რედ იმ დღეს გა­მო­მიყ­ვა­ნეს თბი­ლი­სის "ფე­შენ უიკ­ზე“, რო­დე­საც მას ფილ­მის რე­ჟი­სო­რი, ქალ­ბა­ტო­ნი ჟუჟა დობ­რაშ­კუ­სი და­ეს­წრო. თურ­მე, თა­ვი­სი სა­დე­ბი­უ­ტო ფილ­მის­თვის შემ­სრუ­ლებ­ლებს ეძებ­და. მა­ნამ­დე არც არა­ვინ ჰყო­ლია შერ­ჩე­უ­ლი და იქ მე მო­ვე­წო­ნე, თა­ნაც მთა­ვა­რი გმი­რის რო­ლის­თვის. წარ­მო­გიდ­გე­ნი­ათ, რო­გორ გა­მი­მარ­თლა? ჩვე­ნე­ბის შემ­დეგ მი­თხრა, რო­გორც კი და­გი­ნა­ხე, მა­შინ­ვე მივ­ხვდი, რომ არი­ად­ნას რო­ლის­თვის იდე­ა­ლუ­რი ტი­პა­ჟი იყა­ვიო.

- ქას­თინ­გი არ მო­ე­წყო?

- დიახ, მო­ე­წყო, მაგ­რამ არა - ჩემს შემ­თხვე­ვა­ში. ფაქ­ტობ­რი­ვად, რე­ჟი­სორს მარ­თლაც ერთი ნახ­ვით მო­ვე­წო­ნე და ალ­ტერ­ნა­ტი­უ­ლი ვა­რი­ან­ტი აღარც უძებ­ნია.

განაგრძეთ კითხვა