რატომ გაეთიშა საქართველოს მოსახლეობის უდიდეს ნაწილს ელექტრომომარაგება - რა განაცხადეს "საქართველოს სახელმწიფო ელექტროსისტემაში?" | Allnews.Ge

რატომ გაეთიშა საქართველოს მოსახლეობის უდიდეს ნაწილს ელექტრომომარაგება - რა განაცხადეს "საქართველოს სახელმწიფო ელექტროსისტემაში?"

მთე­ლი ქვეყ­ნის და დე­და­ქა­ლა­ქის მნიშ­ვნე­ლო­ვან ნა­წილს ელექტრო­ე­ნერ­გია ისევ არ მი­ე­წო­დე­ბა, ვცა­დეთ "თე­ლას­ში" გაგ­ვერ­კვია, რა გახ­და ამის მი­ზე­ზი? სა­დაც გვი­თხრეს, რომ ამ კი­თხვით "სა­ქარ­თვე­ლოს სა­ხელ­მწი­ფო ელექ­სტრო­სის­ტე­მის­თვის" მიგ­ვე­მარ­თა, სა­დაც შემ­დე­გი გან­გვი­ცხა­დეს:

"დღეს, 14 ივ­ნისს, 14:00 სა­ათ­ზე, ავა­რი­უ­ლად გა­მო­ირ­თო 500 კვ-იანი ელექტრო­გა­დამ­ცე­მი ხაზი "იმე­რე­თი” და ჰიდ­რო­ე­ლექტრო­სად­გუ­რი "ენ­გურ­ჰე­სი”, რის გა­მოც ელექტრო­ე­ნერ­გი­ის მი­წო­დე­ბა შე­ე­ზღუ­და სა­ქარ­თვე­ლოს მო­სახ­ლე­ო­ბის უმე­ტეს ნა­წილს. ამ ეტაპ­ზე მიმ­დი­ნა­რე­ობს ავა­რი­ის ლიკ­ვი­და­ცი­ის სა­მუ­შა­ო­ე­ბი. "სა­ქარ­თვე­ლოს სა­ხელ­მწი­ფო ელექტრო­სის­ტე­მა” ბო­დიშს უხ­დის მომ­ხმა­რე­ბელს აღ­ნიშ­ნუ­ლი შე­ფერ­ხე­ბის გამო".