ზოგან წვიმა ელჭექით, ზოგან სეტყვაც - სად როგორი ამინდია მოსალოდნელი 3 ივნისამდე? | Allnews.Ge

ზოგან წვიმა ელჭექით, ზოგან სეტყვაც - სად როგორი ამინდია მოსალოდნელი 3 ივნისამდე?

სა­ქარ­თვე­ლო­ში 3 ივ­ნი­სამ­დე წვი­მაა მო­სა­ლოდ­ნე­ლი. გა­რე­მოს ეროვ­ნუ­ლი სა­ა­გენ­ტოს ინ­ფორ­მა­ცი­ით, 1-ლ ივ­ნისს დღის ბო­ლო­დან 3 ივ­ნი­სის დი­ლამ­დე სა­ქარ­თვე­ლო­ში მო­სა­ლოდ­ნე­ლია დრო­გა­მოშ­ვე­ბით წვი­მა ელ-ჭე­ქით, ხოლო აღ­მო­სავ­ლეთ სა­ქარ­თვე­ლო­ში და და­სავ­ლეთ სა­ქარ­თვე­ლოს მთი­ან რე­გი­ო­ნებ­ში ზო­გან ძლი­ე­რი, შე­საძ­ლე­ბე­ლია სე­ტყვა და ქა­რის გაძ­ლი­ე­რე­ბა.

„მო­სა­ლოდ­ნელ­მა ძლი­ერ­მა ნა­ლე­ქებ­მა შე­საძ­ლე­ბე­ლია სა­ქარ­თვე­ლოს პა­ტა­რა მდი­ნა­რე­ებ­ზე წყალ­მო­ვარ­დნე­ბი, ხოლო ქვეყ­ნის მთი­ან ზო­ნებ­ში მე­წყრუ­ლი პრო­ცე­სე­ბის ჩა­სახ­ვა - გა­აქ­ტი­უ­რე­ბა გა­მო­იწ­ვი­ოს”, - ნათ­ქვა­მია ინ­ფორ­მა­ცი­ა­ში