წვიმა ელჭექით, დროგამოშვებით ძლიერი ქარი და სეტყვა -როგორი ამინდი იქნება ხვალ ქვეყანაში? | Allnews.Ge

წვიმა ელჭექით, დროგამოშვებით ძლიერი ქარი და სეტყვა -როგორი ამინდი იქნება ხვალ ქვეყანაში?

22 მა­ისს დღის მე­ო­რე ნა­ხევ­რი­დან 23 მა­ი­სის დღის ბო­ლომ­დე სა­ქარ­თვე­ლო­ში მო­სა­ლოდ­ნე­ლია წვი­მა ელ­ჭე­ქით (აღ­მო­სავ­ლეთ სა­ქარ­თვე­ლო­ში და და­სავ­ლეთ სა­ქარ­თვე­ლოს მთი­ან რე­გი­ო­ნებ­ში ზო­გან ძლი­ე­რი), დრო­გა­მოშ­ვე­ბით ძლი­ე­რი ქარი, შე­საძ­ლე­ბე­ლია სე­ტყვა და ზღვა­ზე 2-3 ბა­ლი­ა­ნი ღელ­ვა. გა­რე­მოს ეროვ­ნუ­ლი სა­ა­გენ­ტოს ინ­ფორ­მა­ცი­ით, და­სავ­ლეთ სა­ქარ­თვე­ლოს დაბ­ლობ­ში ჰა­ე­რის ტემ­პე­რა­ტუ­რა მკვეთ­რად (10-15 გრა­დუ­სით) და­იკ­ლებს.

მო­სა­ლოდ­ნელ­მა ძლი­ერ­მა ნა­ლე­ქებ­მა სა­ქარ­თვე­ლოს მდი­ნა­რე­ებ­ზე შე­საძ­ლე­ბე­ლია წყლის დო­ნე­ე­ბის მნიშ­ვნე­ლო­ვა­ნი მა­ტე­ბა, პა­ტა­რა მდი­ნა­რე­ებ­ზე წყალ­მო­ვარ­დნე­ბი, ხოლო ქვეყ­ნის მთი­ან ზო­ნებ­ში მე­წყრუ­ლი პრო­ცე­სე­ბის ჩა­სახ­ვა - გა­აქ­ტი­უ­რე­ბა გა­მო­იწ­ვი­ოს.