როგორი იქნება მსოფლიოს ყველაზე მაღალი საცხოვრებელი კოშკი, სადაც ფეშენებელური პენტჰაუსები მილიონობით დოლარი ეღირება | Allnews.Ge

როგორი იქნება მსოფლიოს ყველაზე მაღალი საცხოვრებელი კოშკი, სადაც ფეშენებელური პენტჰაუსები მილიონობით დოლარი ეღირება

დუ­ბა­ი­ში მსოფ­ლი­ო­ში ყვე­ლა­ზე მა­ღა­ლი სა­ცხოვ­რე­ბე­ლი კოშ­კი შენ­დე­ბა. უზარ­მა­ზა­რი შე­ნო­ბა 122 სარ­თულ­სა და 251 სა­ცხოვ­რე­ბელს მო­ი­ცავს. ძვი­რა­დღი­რე­ბუ­ლი სას­ტუმ­რო ბრენ­დის Six Senses-ის მიერ შექ­მნი­ლი რე­ზი­დენ­ცია, მათი თქმით, "ჯან­სა­ღად ცხოვ­რე­ბას ხე­ლახ­ლა გან­სა­ზღვრავს".

b41821b5-ccc4-48ae-847c-67e16dc8c7e1-79861-1715150450.jpg

დუ­ბაი მა­რი­ნა­ში გან­თავ­სე­ბულ კოშკში სა­ცხოვ­რე­ბე­ლი ბი­ნე­ბის ფასი 1.57 მი­ლი­ო­ნი დო­ლა­რი­დან იწყე­ბა. ფა­სე­ბი, რაღა თქმა უნდა, ბი­ნე­ბის ზო­მე­ბი­თა და სა­ძი­ნებ­ლე­ბის რი­ცხვით გა­ნი­სა­ზღვრე­ბა, რო­მე­ლიც 2-4-მდე მერ­ყე­ობს. ყვე­ლა­ფე­რი აქ არ მთავ­რდე­ბა, რე­ზი­დენ­ცი­ა­ში იქ­ნე­ბა ოთხო­თა­ხი­ა­ნი პენ­ტჰა­უ­სე­ბი და ძვი­რა­დღი­რე­ბუ­ლი "ცის სა­სახ­ლე­ე­ბის" კო­ლექ­ცი­აც კი, რომ­ლებ­საც 4-5-სა­ძი­ნებ­ლი­ა­ნი კონ­ფი­გუ­რა­ცია აქვთ.

e149af84-583f-43a9-a311-e1bdfaf1e6c1-79799-1715150466.jpg

ყვე­ლა იმ ადა­მი­ანს, ვინც ამ მდიდ­რუ­ლი ბი­ნე­ბი­დან ერთ-ერთს მა­ინც შე­ი­ძენს, ოთხ სარ­თულ­ზე გა­და­ნა­წი­ლე­ბულ "კე­თილ­დღე­ო­ბის ობი­ექ­ტებ­ზე" ექ­ნე­ბა წვდო­მა, მათ შო­რის კრი­ო­თე­რა­პი­ის კა­ბი­ნებ­ზე, ბუ­ნებ­რი­ვი ქვე­ბით მკურ­ნა­ლო­ბის ოთა­ხებ­სა და სპა­ზე. იხილეთ სრულად

myquiz