ქართველი პრინცესა სოლდანე - "ბოლო ჯვაროსანთა დედა", რომელზეც ჩვენში ბევრი არაფერია ცნობილი | Allnews.Ge

ქართველი პრინცესა სოლდანე - "ბოლო ჯვაროსანთა დედა", რომელზეც ჩვენში ბევრი არაფერია ცნობილი

რამ­დე­ნი­მე დღის წინ მი­ვი­წყე­ბუ­ლი ქარ­თვე­ლი დე­დოფ­ლის - სოლ­და­ნეს კვალს შემ­დგა­რი, ვეწ­ვიე სან დე­ნის გრან­დი­ო­ზულ კა­თედ­რალს პა­რიზ­ში, იქვე საფ­რან­გე­თის მე­ფე­თა გან­სას­ვე­ნე­ბე­ლიც მო­ვი­ნა­ხუ­ლე. ძა­ლი­ან ამა­ღელ­ვე­ბე­ლი იყო...

ქარ­თველ პრინ­ცე­სა სოლ­და­ნე­ზე, ანუ "ბოლო ჯვა­რო­სან­თა დე­და­ზე" ევ­რო­პულ სა­მეც­ნი­ე­რო ლი­ტე­რა­ტუ­რა­ში ცოტა რამ უკვე ცნო­ბი­ლია, მაგ­რამ ჩვენ­ში მისი ბი­ოგ­რა­ფია თით­ქმის უც­ნო­ბია.

ფრა ჟან დარ­დი­ნის ცნო­ბით, 1330-იან წლებ­ში ფრან­გუ­ლი წარ­მო­შო­ბის კი­ლი­კი­ის ჯვა­რო­სან­მა მე­ფემ - ჟან ლუ­ზი­ნი­ან­მა ცო­ლად შე­ირ­თო ქარ­თველ­თა მე­ფის ასუ­ლი სოლ­და­ნე.

სოლ­და­ნე ბაგ­რა­ტი­ონ­თა საგ­ვა­რე­უ­ლოს წევ­რი უნდა ყო­ფი­ლი­ყო, რად­გან შემ­დგომ­ში მისი ვა­ჟე­ბი - ბო­ე­მუნ­დი და ლეო სომ­ხე­თის ტახ­ტზე პრე­ტენ­ზი­ას სწო­რედ იმ მო­ტი­ვით აცხა­დებ­დნენ, რომ მათი დედა ქარ­თველ­თა მე­ფის ასუ­ლი იყო, შე­სა­ბა­მი­სად, ისი­ნი სომ­ხე­თის ტახ­ტის ლე­გი­ტი­მუ­რი მე­სა­კუთ­რე­ე­ბი იყ­ვნენ, რად­გან ქარ­თვე­ლი ბაგ­რა­ტი­ო­ნე­ბი სომ­ხეთ­საც ფლობ­დნენ. ძნე­ლია და­ზუს­ტე­ბით ით­ქვას, ბაგ­რა­ტი­ონ­თა რო­მელ შტოს ეკუთ­ვნო­და სოლ­და­ნე, აღ­მო­სავ­ლეთ ქარ­თულს თუ - და­სავ­ლურს, მაგ­რამ ზე­მო­აღ­ნიშ­ნუ­ლი მო­ნა­ცე­მით, ეჭ­ვმი­უ­ტა­ნე­ლი ფაქ­ტია, რომ ის მარ­თლაც ბაგ­რა­ტი­ო­ნი იყო.

დე­დო­ფა­ლი სოლ­და­ნე ადრე დაქვრივ­და, მისი მე­უღ­ლე - ჟან ლუ­ზი­ნი­ა­ნი უდ­რო­ოდ გარ­და­იც­ვა­ლა... დაქვრი­ვე­ბულ დე­დო­ფალს მის­გან ვა­ჟე­ბი - ბო­ე­მუნ­დი და ლეო დარ­ჩა. აქე­დან მო­ყო­ლე­ბუ­ლი, იწყე­ბა დე­დოფ­ლის ტრა­გი­კუ­ლი თავ­გა­და­სა­ვა­ლი...

კი­ლი­კი­ა­ში ძა­ლა­უფ­ლე­ბა ხელ­ში უზურ­პა­ტორ­მა კონ­სტან­ტი­ნემ ჩა­იგ­დო, რო­მელ­მაც ქარ­თველ­თა მე­ფის ასუ­ლი, ვა­ჟე­ბი­თურთ, გო­რი­გო­სის ცი­ხე­ში და­ა­ტყვე­ვა, რათა ხელ­საყ­რელ დროს ისი­ნი და­ე­ხო­ცა. დე­დო­ფა­ლი და უფ­ლის­წუ­ლე­ბი ორ­ჯერ სას­წა­უ­ლით გა­და­ურჩნენ სიკ­ვდილს. სოლ­და­ნე ხვდე­ბო­და, რომ ბედი მათ ყო­ველ­თვის არ გა­უ­ღი­მებ­დათ. გან­წი­რულ­მა დე­დო­ფალ­მა დიდი სი­მა­მა­ცე და გამ­ჭრი­ა­ხო­ბა გა­მო­ი­ჩი­ნა, მის დე­დობ­რივ ინ­სტინ­ქტს წინ ვე­რა­ფე­რი აღუდ­გა და ვა­ჟებ­თან ერ­თად ცი­ხი­დან გა­მო­იქ­ცა. გა­აგ­რძე­ლეთ კი­თხვა

myquiz