რა საიდუმლოს ინახავს 1000 წლის წინანდელი ჩაძირული ირლანდიური ტაძარი - "ქარის ძლიერი ნაკადი საუკუნეების მანძილზე ქვიშით ფარავდა მას" | Allnews.Ge

რა საიდუმლოს ინახავს 1000 წლის წინანდელი ჩაძირული ირლანდიური ტაძარი - "ქარის ძლიერი ნაკადი საუკუნეების მანძილზე ქვიშით ფარავდა მას"

ირ­ლან­დია უძ­ვე­ლე­სი და წარ­მო­უდ­გენ­ლად მდი­და­რი ის­ტო­რი­ის ქვე­ყა­ნაა, რო­მე­ლიც მეც­ნი­ერ­თა დიდ ინ­ტე­რესს იწ­ვევს. მისი პრე­ის­ტო­რი­უ­ლი ფეს­ვე­ბი­დან და კელ­ტუ­რი იდენ­ტო­ბი­დან, ვი­კინ­გე­ბის შე­მო­სე­ვე­ბამ­დე და რე­ვო­ლუ­ცი­ურ ომე­ბამ­დე, ის რე­ა­ლუ­რად ის­ტო­რი­ის წიგ­ნია. მის მი­წებ­ზე, სა­დაც ყო­ვე­ლი ქვა სუ­ლი­ე­რე­ბი­თაა სავ­სე, ბევ­რი ქრის­ტი­ა­ნუ­ლი მო­ნას­ტე­რია. კუნ­ძულ Inis Oirr-ზე არის ერთ-ერთი ასე­თი, ყო­ველ­მხრივ უნი­კა­ლუ­რი ეკ­ლე­სია, რო­მელ­საც ჩა­ძი­რულ ეკ­ლე­სი­ას, წმინ­და კა­ვანს უწო­დე­ბენ.

ინიშ ოი­რას ხიბ­ლი

ეკ­ლე­სია და­სავ­ლეთ სა­ნა­პი­რო­ზე, მი­ტო­ვე­ბუ­ლი, მაგ­რამ ლა­მაზ კირ­ქვის კუნ­ძულ­ზე მდე­ბა­რე­ობს. ზო­გა­დად ინიშ ოი­რა­ზე ბევ­რია ეკ­ლე­სი­ე­ბი­სა და მო­ნას­ტრე­ბის ნან­გრე­ვე­ბი. იქ შეგ­ხვდე­ბათ სიწ­მინ­დე­ე­ბი და ქრის­ტი­ა­ნუ­ლი ტაძ­რე­ბი, აგ­რეთ­ვე უძ­ვე­ლე­სი ხა­ნის გა­ლა­ვა­ნი და ცი­ხე­სი­მაგ­რე­ე­ბი, რომ­ლე­ბიც სავ­სეა იდუ­მა­ლი ლე­გენ­დე­ბით. კუნ­ძულ­ზე მხო­ლოდ 250 მო­სახ­ლეა. იქ გა­ტა­რე­ბუ­ლი მოკ­ლე დრო­შიც კი მიხ­ვდე­ბით, რომ კუნ­ძუ­ლი წარ­მო­უდ­გენ­ლად მიმ­ზიდ­ვე­ლია ბე­რე­ბის­თვის, რომ­ლე­ბიც ღმერ­თთან და­ახ­ლო­ე­ბას ცდი­ლობ­დნენ.

ინიშ ოირა არის უნი­კა­ლუ­რი კულ­ტუ­რი­სა და ირ­ლან­დი­უ­რი მემ­კვიდ­რე­ო­ბის კომ­ბი­ნა­ცია, რო­მე­ლიც ხიბ­ლავს ყვე­ლას, ვინც კუნ­ძულს ეს­ტუმ­რე­ბა. ეს ად­გი­ლი ცნო­ბი­ლია მომ­ხიბ­ლა­ვი პე­ი­ზა­ჟე­ბით, ქვი­ში­ა­ნი პლა­ჟე­ბით, უძ­ვე­ლე­სი ნან­გრე­ვე­ბი­თა და უნი­კა­ლუ­რი ფლო­რით.

inis-oirr-5-49988-1714808478.jpg

წმინ­და კა­ვა­ნის ეკ­ლე­სია

ინიშ ოი­რას ჩა­ძი­რუ­ლი ეკ­ლე­სია ყვე­ლა­ზე ცნო­ბი­ლია მისი მფარ­ვე­ლის კა­ვა­ნის სა­ხე­ლით. ამ წმინ­და­ნის შე­სა­ხებ ძა­ლი­ან მწი­რი ინ­ფორ­მა­ცია არ­სე­ბობს. ის­ტო­რი­კო­სე­ბი თვლი­ან, რომ ის იყო წმინ­და კე­ვინ გლენ­და­ლო­უს ძმა. ლე­გენ­დე­ბის მი­ხედ­ვით, წმინ­და კა­ვა­ნი ცხოვ­რობ­და კუნ­ძულ­ზე, სა­დაც და­ა­არ­სა სა­მო­ნას­ტრო სა­ზო­გა­დო­ე­ბა. ზო­გი­ერ­თი წყა­რო ამ­ბობს, რომ ის იყო მკაც­რი ბერი, რო­მე­ლიც ეწე­ო­და ას­კე­ტურ ცხოვ­რე­ბას და თავი ღმერ­თს მი­უ­ძღვნა. მისი გარ­დაც­ვა­ლე­ბის შემ­დეგ ად­გი­ლობ­რი­ვებ­მა და­ი­წყეს მისი, რო­გორც წმინ­და­ნის თაყ­ვა­ნის­ცე­მა. მკვლევ­რე­ბი ამ­ტკი­ცე­ბენ, რომ კა­ვა­ნის გარ­დაც­ვა­ლე­ბის თა­რი­ღი 865 წე­ლია. იგი დაკ­რძა­ლეს იქვე, მოკ­რძა­ლე­ბულ ქვის სა­მარხში, კუნ­ძუ­ლის აღ­მო­სავ­ლეთ კი­დე­ზე. ერთი სა­უ­კუ­ნის შემ­დეგ ამ ად­გი­ლას ეკ­ლე­სია აშენ­და, რო­მელ­საც მისი სა­ხე­ლი ეწო­და.

ჩა­ძი­რუ­ლი ეკ­ლე­სი­ის სა­ი­დუმ­ლო

ეკ­ლე­სია ძა­ლი­ან ახ­ლოს იყო ინი­შე­რის ქვი­ში­ან სა­ნა­პი­როს­თან. ქა­რის ძლი­ე­რი ნა­კა­დი სა­უ­კუ­ნე­ე­ბის მან­ძილ­ზე ქვი­შით ფა­რავ­და მას. მი­ტო­ვე­ბუ­ლი შე­ნო­ბა თან­და­თან გაქ­რა თვალ­თა­ხედ­ვი­დან და ის­ტო­რი­ამ ის სრუ­ლი­ად და­ი­ვი­წყა. იხილეთ სრულად

myquiz