იაკობ გოგებაშვილის "დედა ენის" საიდუმლო - რატომ გაამართლა მხოლოდ მისმა "დედა ენამ" და არ იმუშავა სხვების სახელმძღვანელოებმა | Allnews.Ge

იაკობ გოგებაშვილის "დედა ენის" საიდუმლო - რატომ გაამართლა მხოლოდ მისმა "დედა ენამ" და არ იმუშავა სხვების სახელმძღვანელოებმა

სკო­ლებ­ში "დედა ენის" დაბ­რუ­ნე­ბის შე­სა­ხებ გა­და­წყვე­ტი­ლე­ბამ სა­ზო­გა­დო­ე­ბა­ში არა­ერ­თგვა­რო­ვა­ნი რე­აქ­ცია გა­მო­იწ­ვია. მო­სახ­ლე­ო­ბის ნა­წი­ლი ამ­ბობს, რომ ია­კობ გო­გე­ბაშ­ვი­ლის მიერ შექ­მნი­ლი სა­ხელ­მძღვა­ნე­ლო ბავ­შვე­ბის­თვის წერა-კი­თხვის შემ­სწავ­ლე­ლი უნი­კა­ლუ­რი წიგ­ნია და ალ­ტერ­ნა­ტი­ვა არ აქვს, ნა­წი­ლი კი მი­იჩ­ნევს, რომ "დედა ენა" მოძ­ველ­და და ახალ თა­ო­ბას სულ სხვა რე­სურ­სი სჭირ­დე­ბა.

"დედა ენის" სკო­ლებ­ში დაბ­რუ­ნე­ბას ტრე­ნერი კრე­ა­ტი­ვი­სა და იდე­ე­ბის გე­ნე­რი­რე­ბის ტექ­ნი­კა­ში, კოტე იანტბე­ლი­ძე "ფე­ის­ბუქ­ზე" ეხ­მი­ა­ნე­ბა.

gerontikuxaleishvili-042-38866-1674287618-1710573439.jpg

"ას­პი­რან­ტუ­რა­ში დი­სერ­ტა­ცია ვწე­რე "დედა ენა­ზე", წერა-კი­თხვის სწავ­ლე­ბის მე­თო­დებ­ზე და ზო­გა­დად, სწავ­ლე­ბის ქვეც­ნო­ბი­ერ მე­თო­დებ­ზე.

იმ პე­რი­ოდ­ში­ვე შეს­წავ­ლი­ლი მაქვს ან­ბა­ნის აბ­სო­ლუ­ტუ­რად ყვე­ლა სა­ხელ­მძღვა­ნე­ლო, რაც კი გვქო­ნია ია­კო­ბამ­დეც და მე­რეც.

რა გა­ვი­გე:

ჩვენ არ ვი­ცით, რა არის სა­კი­თხის ფუნ­და­მენ­ტუ­რი შეს­წავ­ლა და ეს გვიქ­მნის ძა­ლი­ან დიდ პრობ­ლე­მებს გრძელ­ვა­დი­ან პერ­სპექ­ტი­ვა­ში. ეს ნამ­დვი­ლად იცო­და ია­კობ­მა. ჩვენ არ ვი­ცით, რა იცო­და ია­კობ­მა, რად­გან რო­გორც გი­თხა­რით, არ ვი­ცით სა­კი­თხის ფუნ­და­მენ­ტუ­რი შეს­წავ­ლა.

ია­კო­ბამ­დეც და მე­რეც იყო ბევ­რი ავ­ტო­რი (ბოც­ვა­ძე, ბურ­ჯა­ნა­ძე, ისარ­ლიშ­ვი­ლი, იო­სე­ლი­ა­ნი და ა.შ.) და არც ერთ ავ­ტორს ია­კო­ბი­ვით არ გახ­სე­ნე­ბია, რომ მთელ ამ ამ­ბებ­ში მთა­ვა­რი გმი­რი იყო ბავ­შვი! აი, რო­გორც ახლა ხდე­ბა: ვი­ღა­ცას იმი­ტომ მოს­წონს, რომ გო­გე­ბაშ­ვი­ლის ჰქვია და გო­გე­ბაშ­ვილ­ზე კი ბევ­რი არც არა­ფე­რი იცის სი­ნამ­დვი­ლე­ში. ვი­ღა­ცას იმი­ტომ არ მოს­წონს, რომ სხვას არ ჩა­ეთ­ვა­ლოს საქ­მე­ში. ობი­ექ­ტურ, ალალ, საღი მიდ­გო­მის და ბავ­შვზე ორი­ენ­ტი­რე­ბუ­ლი და­მო­კი­დე­ბუ­ლე­ბის ადა­მი­ანს იშ­ვი­ა­თად შეხ­ვდე­ბით ამ ორომ­ტრი­ალ­ში.

"ია­კო­ბის დედა ენა" ან "ია­კო­ბის მე­თო­დი" არის ძა­ლი­ან ზო­გა­დი ფორ­მუ­ლი­რე­ბა. 33-ჯერ გა­მო­ი­ცა და ყო­ველ წელს ცვლი­და, აუმ­ჯო­ბე­სებ­და, ახა­ლი­სებ­და და აახ­ლებ­და სა­ხელ­მძღვა­ნე­ლოს. აკი­თხებ­და ბავ­შვებს და აზრს იგებ­და, მათ შე­ნიშ­ვნებს ით­ვა­ლის­წი­ნებ­და! სა­კუ­თარ იდე­ებს იწუ­ნებ­და, შემ­დეგ რა­ღაც ახალს გა­მო­იკ­ვლევ­და და მიხ­ვდე­ბო­და, რომ ის და­წუ­ნე­ბუ­ლი კარ­გი იდეა იყო და აბ­რუ­ნებ­და. ისევ ბავ­შვებს ეკი­თხე­ბო­და.

iakobi-2019-07-16-llrfj33osvqn-1710573409.webp

სა­ხელ­მძღვა­ნე­ლო ბევ­რჯერ შეც­ვა­ლა და კი­დევ რომ ეცო­ცხლა, კი­დევ ბევ­რჯერ შეც­ვლი­და... უფრო სწო­რად, ყო­ველ წელს შეც­ვლი­და! დღემ­დე რო­გო­რი სა­ხით მო­ი­ტან­და, კაც­მა არ იცის. ჩვენც არ ვი­ცით, რად­გან ჩვენ ხომ ფუნ­და­მენ­ტუ­რად არა­ფერს ვსწავ­ლობთ. აი, ია­კობ­მა იცო­და, მაგ­რამ უკ­ვდა­ვი არ იყო სამ­წუ­ხა­როდ.

ხო, რაც შე­ე­ხე­ბა მე­თოდს. ია­კო­ბის მე­თო­დი იყო ის, რომ ყვე­ლა­ფე­რი ძა­ლი­ან ახ­ლო­ბე­ლი, სა­ხა­ლი­სო და იოლი ყო­ფი­ლი­ყო ბავ­შვის­თვის. ბავ­შვი, ბავ­შვმა, ბავ­შვს, ბავ­შვის და ა.შ. ცენ­ტრი იყო ბავ­შვი. მათ უნდა მო­წო­ნე­ბო­დათ, მათ უნდა და­ე­დას­ტუ­რე­ბი­ნათ... ან­ბა­ნის გაც­ნო­ბის რიგი ძა­ლი­ან მა­გა­რი რამე მო­ი­ფიქ­რა, რო­მე­ლი ასო-ბგე­რის მერე რო­მე­ლი უნდა ეს­წავ­ლა ბავ­შვს. ეს რიგი და­ცუ­ლია ახ­ლან­დელ სა­ხელ­მძღვა­ნე­ლო­ებ­შიც. "აი ია" იყო გე­ნი­ა­ლუ­რი! რო­გორც ვთქვი, თა­ვი­სი ძა­ლი­ან მა­გა­რი იდე­ე­ბის მი­უ­ხე­და­ვად, ია­კო­ბის მე­თო­დის "სა­ი­დუმ­ლო ინ­გრე­დი­ენ­ტი", რი­თიც სრუ­ლი­ად სა­ქარ­თვე­ლოს ბავ­შვებს ერთ მშვე­ნი­ერ დღეს წერა-კი­თხვა ას­წავ­ლა, იყო - სწო­რე­ბა იმა­ზე თუ რა უნდა ბავ­შვს? რა აინ­ტე­რე­სებს ბავ­შვს? რა ეხა­ლი­სე­ბა ბავ­შვს? მისი იდე­ე­ბი პა­სუ­ხე­ბი იყო სწო­რედ ამ კი­თხვებ­ზე!

ან­ბა­ნის სწავ­ლე­ბის რი­გიც, "აი ია", სა­წე­რი ბადე და სხვა უამ­რა­ვი იდეა სწო­რედ ამ კი­თხვებ­ზე პა­სუ­ხის გა­ცე­მით მო­ი­ფიქ­რა. ამ კი­თხვე­ბის დას­მა იყო მისი მიდ­გო­მა, მისი მე­თო­დი. ამი­ტომ იმუ­შა­ვა ია­კო­ბის სა­ხელ­მძღვა­ნე­ლომ და ვერ იმუ­შა­ვეს სხვებ­მა. ამი­ტომ შე­უყ­ვარ­დათ "დედა ენა" და ვერ მი­ი­ღეს სხვა.

რომ შე­ვა­ჯა­მოთ, აი, ასე­თი სუ­რა­თია:

გო­გე­ბაშ­ვი­ლის მე­თო­დი = მუდ­მივ გა­ნახ­ლე­ბას.

გო­გე­ბაშ­ვი­ლის მე­თო­დი = თბი­ლი­სე­ლი თუ რე­გი­ო­ნე­ლი ბავ­შვე­ბის შე­ნიშ­ვნე­ბის, შთა­ბეჭ­დი­ლე­ბე­ბის, აზ­რე­ბის მოს­მე­ნა და გათ­ვა­ლის­წი­ნე­ბას ყო­ველ­წლი­უ­რად. დიახ, ყო­ველ­წლი­უ­რად.

გო­გე­ბაშ­ვი­ლის მე­თო­დი = ბავ­შვის­თვის გა­სა­გებს.

გო­გე­ბაშ­ვი­ლის მე­თო­დი = ბავ­შვის­თვის სა­ხა­ლი­სოს.

და ა.შ.

P.S. ისე, რას იტყვით, ძნე­ლი ყო­ფი­ლა გო­გე­ბაშ­ვი­ლო­ბა?"

myquiz