"ამის ასაშენებლად თანხას 30 წელი ვაგროვებდი" - როგორ ცხოვრობს სოსო პავლიაშვილი მოსკოვიდან გადასახლების შემდეგ? | Allnews.Ge

"ამის ასაშენებლად თანხას 30 წელი ვაგროვებდი" - როგორ ცხოვრობს სოსო პავლიაშვილი მოსკოვიდან გადასახლების შემდეგ?

რუ­სეთ­ში მცხოვ­რე­ბი ქარ­თუ­ლი წარ­მო­შო­ბის მუ­სი­კო­სი სოსო პავ­ლი­აშ­ვი­ლი მე­უღ­ლე ირი­ნას­თან და შვი­ლებ­თან ერ­თად დიდი ხნის წინ ქა­ლაქ­გა­რეთ გა­და­ვი­და სა­ცხოვ­რებ­ლად. მაგ­რამ ეს ასე მარ­ტი­ვი არ ყო­ფი­ლა, ოჯახ­მა და­ახ­ლო­ე­ბით 5 წელი და­ხარ­ჯა იდე­ა­ლუ­რი ბუ­დის შე­საქ­მნე­ლად. დღეს წყვი­ლი ორ­სარ­თუ­ლი­ან მდიდ­რულ სა­სახ­ლე­ში ცხოვ­რობს, რო­მე­ლიც გე­მოვ­ნე­ბით აქვთ მო­წყო­ბი­ლი.

d98557234df0701fbb5814df5b508952-50266-1710235361.jpg

მომ­ღერ­ლი­სა და მისი მე­უღ­ლის თქმით, დიდი ხნის გან­მავ­ლო­ბა­ში ვერ გა­და­წყვი­ტეს, რა ზო­მის უნდა ყო­ფი­ლი­ყო მათი იდე­ა­ლუ­რი სახ­ლი. შე­დე­გად, არ­ჩე­ვა­ნი 1000 კვად­რა­ტულ მეტრზე შე­ა­ჩე­რეს. გა­რეგ­ნუ­ლად სახ­ლი ზღაპ­რულ სა­სახ­ლეს მოგ­ვა­გო­ნებს, ვიდ­რე სხვა სა­სახ­ლე­ებს, რომ­ლე­ბიც რუ­სე­თის რე­გი­ონ­ში ბევ­რია. სახ­ლში შე­გიძ­ლი­ათ იხი­ლოთ ძვი­რა­დღი­რე­ბუ­ლი და ლა­მა­ზი ვიტ­რა­ჟე­ბი, სა­დაც მზის სხი­ვე­ბი იჭ­რე­ბა. ვიტ­რა­ჟებ­თან ერ­თად სახ­ლში მო­ხა­ტულ ჭერ­სა და ბერ­ძნულ სვე­ტებს ნა­ხავთ.

cfacdx52v154shnohtx6-50216-1710235372.jpg

პავ­ლი­აშ­ვი­ლის ცოლი ამ­ბობს, რომ სახ­ლის რე­მონ­ტი­სას ყვე­ლა წვრილ­მა­ნი მისი დი­ზა­ი­ნით არის გა­კე­თე­ბუ­ლი. ქალი კარ­გად ხა­ტავს და სახ­ლის ერთ-ერთ სი­ა­მა­ყედ სწო­რედ ნა­ხა­ტე­ბის კო­ლექ­ცი­ას მი­იჩ­ნევს. ისი­ნი ყვე­ლა ოთახ­ში კი­დია. სახ­ლის დი­ზა­ინ­ში ხში­რად ბევ­რგან ნა­ხავთ ან­ტი­კურ ვა­ზებ­სა და ბა­ლი­შებს უჩ­ვე­უ­ლო დი­ზა­ი­ნით. განაგრძეთ კითხვა

myquiz